Tipsa en vän om en artikel

Marginalpress avskräcker

ABB har favoriserats för sin exponering mot tillväxtmarknader. Hotet från Kina talar för prispress och lägre marginaler. Aktien är högt värderad - sälj.

Annons
<p>Precis som ABB:s Sverigechef Sten Jakobsson säger i artikeln intill kan ABB ha kommit ur en tillfällig svacka i Kina. Men även om maskineriet kommer i gång igen så har marknaden förändrats. ABB och konkurrenten Siemens har överfört tillräckligt mycket kunskap till Kina för att skapa nio kinesiska drakar, däribland TBEA, Tianwei Baobian Electric, och China XD Electric. Dessa är nu beredda att ge sig ut internationellt. </p> <p>Världsmarknaden för kraftöverföring väntas växa med 5,3 procent per år till 128 miljarder dollar 2013, enligt undersökningsföretaget Freedonia. I Kina är tillväxten dubbelt så hög och Kinas andel av världsmarknaden kan uppgå till hela 30 procent inom fem år om Kina håller fast vid sina ambitiösa planer. Därför är det viktigt att vara en stor aktör i landet och möta de nya konkurrenterna på deras hemmaplan. Kineserna har redan börjat dominera marknaden för 220 kV-, 330 kV- och 500 kV-produkter.</p> <p>ABB kommer att försvara sig mot den konkurrensen med en egen portfölj med lågprisprodukter. ABB hävdar också att de kommer att kunna stå emot den kinesiska konkurrensen genom att kraftbolagen inte vågar anlita kinesiska leverantörer på grund av kvalitetsproblem. Ingen vill vara den som köper in utrustning som får en hel stad att slockna.</p> <p>Motsvarande resonemang har Ericsson, Nokia, Cisco och Alcatel-Lucent använt länge inom telekom. Men då bortser företagen från att även om kunderna inte vill ha kinesisk utrustning i sina nät, så används kinesiska offerter flitigt som prispressare i upphandlingarna. Och det sänker priserna för alla. Därtill har kineserna med tiden lyckats bygga upp kunskaper och referensportföljer som har varit tillräckligt starka för att komma in även hos de mest eftertraktade kunderna. Vi förväntar oss därför att utvecklingen blir tuff för ABB, fast med fyra fem års fördröjning jämfört med telekomsektorn.</p> <p>För Ericsson har prispressen varit omkring 10 procent per år och inom vissa delsegment, som optisk transmission, 20 procent. För ABB kan inte prisfallet bli lika högt på grund av att produkterna är mer råvarutunga, men marginalmässigt kan nedgången bli lika stor. Dessutom innebär finanskrisen att utbyggnaden av 800 kV-utrustning försenas vilket ger ännu större marginalpress. Spetsteknik kostar alltid mer och ger alltid bättre marginaler till leverantörerna.</p> <p>Kraft utgör nära 50 procent av ABB:s totala omsättning. Estimaten i marknaden visar att ABB:s väntas växa med 28 procent från 2010 och 2011 från bottenåret 2009, vilket förklarar varför bolaget handlas till p/e 18 i år och 15 på nästa års vinst. Vi tror också att ABB kan visa tillväxt i år efter bottenåret 2009, men att det blir svårt att motsvara förväntningarna framöver. </p> <p>Men det som främst talar emot den relativt höga värderingen är att ABB långsiktigt har svårt att visa upp försäljningstillväxt och därtill kommer att behöva slåss för att behålla marginalerna. Detta talar för lägre p/e-tal längre fram i tiden. Stagnerad tillväxt och krympande p/e-tal brukar inte premieras på aktiemarknaden.</p> <p>En metod för att motverka denna trend är förstås att köpa bolag. Det är också en väg som ABB har talat om länge. Men koncernens storlek gör att inte ens relativt stora företagsköp, som det av Baldor Electric för 25 miljarder kronor förra veckan, förmår påverka koncernens resultaträkning mer än marginellt.</p> <p>Affärsvärlden skrev en köprekommendation i maj 2009, men nu är det dags att ta hem vinsten. Vi nedgraderar till sälj.</p>

Av: Anders Elgemyr
Mejla reportern