Tipsa en vän om en artikel

Ansvaret för bortfall av "indirekt värde"

Annons
Ansvaret för bortfall av "indirekt värde"

Nästan varje avtalingås eftersom parterna var för sig anser att avtalet försätter dem i en bättre situation än vad de annars skulle vara i. Sådana förväntningar saknar ofta stöd i såväl avtal som lagstiftning.

De flesta avoss har en hygglig uppfattning om vad som avses med ”indirekt skada” eller ”indirekt förlust”, liksom med deras syskon (eller kloner(?)) ”ekonomisk följdförlust”, ”konsekvensskada” m.m. I köplagen exemplifieras indirekta förluster i 67 § 2 st. De ersätts som huvudregel bara vid vårdslöshet. I avtal är det vanligt att ansvaret för indirekt skada begränsas än mer, så att ersättning för sådan skada bara utgår när den avtalsbrytande parten har varit grovt vårdslös. Ansvarsbegränsningar beträffande indirekta skador är så vanliga att vi ofta inte reflekterar närmare över dem och – om något – anser dem vara en närmast självklar del av ett ordentligt avtal.

Det kan därförvara fruktbart att lyfta blicken och fråga sig vad negationen av en indirekt skada är. Svaret är mödan värd: Negationen av indirekt skada är värdetillskott på grund av ökad produktion eller omsättning (jfr 67 § 2 st. 1 p. KöpL), på grund av besparingar (2 p.), ökad vinst (3 p.) och andra liknande nyttigheter (4 p.). Detta ”indirekta värde” är den egentliga anledningen till att den som sedermera kom att drabbas av avtalsbrott och skada alls ville ingå avtal!

Det är inte självklart att en reglering är bra när den innebär att en part – i allmänhet säljaren eftersom det i första hand är vid säljares avtalsbrott som regleringen aktualiseras – inte annat än i undantagsfall ansvarar för att motpartens bevekelsegrunder för att alls träffa avtal tillgodoses. En sådan reglering begränsar köpares vilja att ingå avtal och därmed även säljares affärsmöjligheter.

Ersättning enligt detpositiva kontraktsintresset – och det är ju det som enligt dispositiv rätt skall ersättas vid avtalsbrott – skall försätta den skadelidande parten i samma situation som om avtalet hade fullgjorts på riktigt sätt. Skada på grund av avtalsbrott är i grunden alltid en resultatförsämring i jämförelse med om avtalet fullgjorts på ett riktigt sätt. Om avtalsbrottet inte har lett till en resultatförsämring finns därför som regel inget positivt kontraktsintresse att ersätta. Ersättning enligt det positiva kontraktsintresset är således alltid i första hand ersättning för just indirekta skador.

Köplagens reglering innebärföljaktligen att lagstiftaren i stor utsträckning har fuskat bort det positiva kontraktsintresset, åtminstone så länge den avtalsbrytande parten inte har varit vårdslös: Den skadelidande skall inte alls sättas i samma ekonomiska situation som den skulle ha varit i om avtalsbrottet inte hade varit för handen, eftersom den skadelidande som regel inte har rätt till ersättning för det indirekta värde som avtalet skulle skapa, men som har fallit bort på grund av avtalsbrottet. Det är värt en reflektion när man utformar avtal.

Av Jon Kihlman, advokat, jur. dr och delägare Gärde Wesslau advokatbyrå

Av: Jon Kihlman

Ekonominyheter
Fredrik Lundberg: Makt 
spelar naturligtvis roll

Fredrik Lundberg: Makt spelar naturligtvis roll

Affärsmannen köpte stor del av SHB:s avyttring: "Vi fyller på lite grann".

Fredrik Lundberg

Köpte även aktier privat

Så mycket köpte Fredrik Lundberg med familj privat.

Wall Street, amerikas flagga, usa.

Wall Street inleder runt noll

De amerikanska börserna handlas runt nollstrecket med material och hälsovård som starkaste sektorer.

Övre raden från vänster: Frank Vang-Jensen, Olof Persson, Alex Myers, Jan Johansson och Michael Wolf. Undre raden från vänster: Hans Vestberg, Susanna Campbell, Olof Faxander och Anders Nyrén.

Svenska börschefer sparkas i rekordfart

Tidigare chefsjuristen: "Finansiella aktörer förväntar sig snabbare tillväxt"

"Det är bekymmersamt"

"Det är bekymmersamt"

Trots infört amorteringskrav tilltar skuldberget i en högre fart än önskat.

Illustrationsbild av Uber.

Brakförlust för Uber – igen

Taxiappbolaget Uber gjorde en dunderförlust under det andra kvartalet.

Annons
”Stor rabatt på köttbolaget”

”Stor rabatt på köttbolaget”

Halvledarföretaget med stor exponering mot bilindustrin lockar förvaltaren.

Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister.

Miljardöverskott för svenska staten

Klirr i statskassan – överskott för staten.

SEB.

Syriens regim har konto på SEB – trots förbud

Den syriska ambassaden har ett konto i SEB, trots förbud för svenska banker att göra pengar tillgängliga för Syriens regim.

Stockholmsbörsen.

Bolaget rapportfaller på svag Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen öppnade svagt på torsdagen i linje med omvärlden.

FPC på seminarium – då rusade aktien

FPC på seminarium – då rusade aktien

Så mycket steg aktien efter FPC:s medverkan.

Miljardutflöde för hedgefonderna

Miljardutflöde för hedgefonderna

I juli noterades det största utflödet av kapital sedan februari 2009.

Bo Annvik, vd och koncernchef på Haldex.

Drar tillbaka Haldex-bud

Tyska SAF-Holland återkallar sitt bud på Haldex – krav inte uppfyllt.

”Ser inga mörka moln”

”Ser inga mörka moln”

Regeringen sänker sin tillväxtprognos för den svenska ekonomin år 2016.

Finansministern: Alla som kan jobba ska jobba

"Vi behöver fortsätta att hantera konsekvenserna av det förra årets höga flyktinginvandring", säger finansminister Magdalena Andersson.

Förvaltare: Skifte talar för kurslyft

Att indexjätten MSCI kommer att gradera upp landet från gränsmarknad till tillväxtmarknad, bäddar för lyft enligt Coeli-förvaltaren.

Peter Malmqvist: Enda risken med styckningen

Peter Malmqvist: Enda risken med styckningen

Chefsanalytikern skulle bli förvånad om inte uppdelningen av SCA får en positiv effekt på aktievärderingen – men det finns en aspekt som kan påverka negativt.

SCA delas upp i två bolag

SCA delas upp i två bolag

Man vill "skapa ytterligare värde för aktieägarna" – då kan förändringen genomföras.

Analytiker: Därför delas SCA

Analytiker: Därför delas SCA

Swedbanks Ola Södermark om morgonens besked: "Jag är överraskad".

Ekonom spår Fed-höjning i september

Barclays ekonom Robert Martin hakar upp sig på ett ord i Fed-talet.

Wall Street, amerikas flagga, usa.

Oljepriserna sänker Wall Street

Onsdagen har inletts med något lägre kurser i spåren av sjunkande oljepriser.

Stockholmsbörsen.

Dagens stora kursvinnare

Stockholmsbörsen steg på onsdagen med hjälp av en kursrusning i SCA.

Aktietips: Tre heta bolag

Aktietips: Tre heta bolag

AFV rekommenderar köp i tre bolag – men mattillverkaren är alls aptitlig.

Storbanker utvecklar digital valuta

Fyra av världens största banker har gått samman för att utveckla en ny valuta.

Årets bästa börsnykomlingar

Årets bästa börsnykomlingar

Elva aktier har intagit Stockholmsbörsen i år – här är vinnarna så här långt.

Börsblock Utdelningsaktie till portföljen

Aktiva portföljen utvecklades betydligt bättre än index i förra veckan. Nu lämnar ett cykliskt verkstadsbolag till förmån för en defensiv [...]

ANALYSENInte tillräckligt aptitlig

I tråkiga bolag slipper investerare betala den ”underhållningsskatt” som ofta är förknippade med spännande bolag. Finska mattillverkaren Apetit framstår dock som korrekt prissatt.

Annons
Annons
Vem ska rädda Ericsson?

Tidningen Calle Froste Vem ska rädda Ericsson?

Är demokratin i kris?

Tidningen Erik Hörstadius Är demokratin i kris?

Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde
RaySe... +9,9% 166,0
Syste... +5,7% 120,0
Arcam +5,4% 187,0
NGEx ... -5,8% 7,3
Lundi... -4,0% 33,0
MTG A -3,4% 230,0

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar -0,00kr 8,40
Euro +0,02kr 9,49
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat +0,30$ 49,35
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se