Börs- & ekonominyheter

Börs- & ekonominyheter 08:25

SCA klår förväntningarna

Skogs- och hygienbolaget SCA:s rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev 3.652 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Börs- & ekonominyheter 08:17

Ögonsensorföretaget minskar förlusten

Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett resultat efter skatt på -7,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (-7,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:09).

Börs- & ekonominyheter 08:16

Sobi över förväntan – höjer prognoser

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 282 miljoner kronor. Väntat var ett resultat om 186 miljoner enligt SME Direkt.

Börs- & ekonominyheter 08:13

Fastpartner ökar intäkterna

Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkterna uppgick till 316 miljoner kronor det tredje kvartalet 2016 (288).

Börs- & ekonominyheter 08:11

Hexpol i linje med prognoserna

Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 475 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016.

Affärsjuridik 07:47

Storbanken jobbar för att lösa USA-tvisten

Deutsche Bank jobbar hårt för att nå en upplösning på att lösa tvisten med det amerikanska justitiedepartementet snarast möjligt. Det skriver Deutsche Banks vd John Cryan i rapporten för det tredje kvartalet.

Börs- & ekonominyheter 07:46

Gränges en bit under förväntan

Gränges rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 181 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen till 9,7 procent. Väntat var 159 miljoner respektive 8,7 procent. Det framgår av kvartalsrapporten.

Börs- & ekonominyheter 07:44

Bemanningsföretaget minskar vinsten

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 3,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (4,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:21 kronor (0:26).