KI:s barometerindikator stiger mer än väntat

2016-01-27 08:44 Affärsvärlden SIX

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin samt ger en bild av det totala konjunkturläget, uppgick i januari till 111,9.

Det kan jämföras med marknadens förväntan om 108,3 enligt SIX News enkät bland analytiker och ekonomer.

I december var utfallet reviderade 110,3 (preliminärt 110,1).

"Det är andra månaden i rad som indikatorn överstiger 110 vilket visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt", konstaterar KI.

"Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger dock kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en starkare eller betydligt starkare tillförsikt än normalt", uppger myndigheten.

Barometerindikatorn är konstruerad så att medelvärdet är 100 och standardavvikelsen 10. Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 respektive under 90 har motsvarande tolkning i termer av svagare och mycket svagare ekonomi än normalt.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet