Kronan stärks mot dollarn

2016-01-19 15:47 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna för såväl korta som långa löptider steg under tisdagens handel. Långränteuppgången var i linje med utvecklingen för motsvarigheterna i Tyskland samt i USA och kom efter en betydlig återhämtning av riskaptiten på de finansiella marknaderna.

"Utsträckningen och omfattningen på den senaste prisutvecklingen har pressat risktillgångar till extrema nivåer, vilket sänkt ribban för en meningsfull vändning", kommenterade en räntestrateg marknadsutvecklingen.

Bidragande till det bättre marknadshumöret var kinesisk statistik under morgonen som innebar en lättnad för de som oroat sig för indikationer på en kommande hårdlandning för ekonomin, även om utfallen egentligen var marginellt lägre än analytikernas förväntningar.

På valutamarknaden har kronan stärkts mot såväl euron, dollarn som mot det brittiska pundet. Bidragande till den svenska valutan var utvärderingsrapporten av Riksbankens penningpolitik, vilken enligt bedömare kan få direktionen att vila på hanen med ytterligare penningpolitiska lättnader.

"Direktionen får skarp kritik för prognosverksamheten, övertro på den egna reporäntebanan och för att sent förstå allvaret i eurokrisen. Mer realism från Riksbanken redan i februari är önskvärt. Detta öppnar upp möjlighet för Riksbanken att avvakta med reporäntesänkningar i februari och avstå från valutainterventioner", kommenterade Swedbanks chefsekonom Anna Breman.

Sammantaget argumenterar rapportförfattarna för en flexiblare penningpolitik, och översynen kan vara ett steg för att ändra ramverket senare i år, skrev Nordea.

"Givet styrkan i den svenska ekonomin och den höga kredittillväxten pekar översynens slutsatser på en mindre expansiv penningpolitisk hållning och erbjuder argument för att Riksbanken att inte trycka hårdare på gasen", resonerade affärsbanken.

Efter måndagens stiltje har det på tisdagen varit en hel del makropunkter av intresse. Under förmiddagen inkom euroområdets KPI-inflation i linje med förväntan och det preliminära utfallet vid +0,2 procent i årstakt för december. Samtidigt reviderades novembersiffran ned marginellt.

Inflationstal från Storbritannien överraskade dock åt andra hållet då KPI var upp med 0,2 procent i årstakt under samma månad, mot den förväntade takten på +0,1. Även kärn-KPI var högre än väntat.

"Dock var dagens siffra inte en tecken på ett högre underliggande inflationstryck då inflationen i huvudsak pressades upp av volatila komponenter", kommenterade Danske Bank.

Det brittiska pundet pressades ändå på onsdagen och Bank of Englands ordförande Mark Carney utpekades som anledning till försvagningen. Han uppgav att det inte är läge för Bank of England att höja styrräntan nu.

Det tyska ZEW-indexet sjönk till 10,2 i januari från 16,1 månaden innan. ZEW tillskriver det lägre utfallet den senaste tidens finansmarknadsturbulens kopplad till oron för Kina. Det var dock högre än väntade utfallet på 8,0.

Det amerikanska husmarknadsindexet NAHB var oförändrat vid 60 i januari, vilket var något lägre än väntade 61. Förra månadens utfall reviderades ned från 61 till 60.

"De ekonomiska utsikterna är fortsatt lovande, då konsumenterna återfår förtroendet och bostadspriserna stiger, vilket kommer att bidra till att bostadsmarknaden att utvecklas", kommenterade NAHB:s chefsekonom David Crowe.

Ett hel del kinesisk data, där BNP-siffror var höjdpunkten, inkom under morgonen något under marknadens förväntan på varje punkt. Danske Bank såg emellertid ingen anledning till att förfasas över siffrorna.

Statistiken var "något svagare än väntat men inget som pekar på en hårdlandning. Datan överlag målar en bild av stabilisering. Emellertid finns det inga tecken på återhämtning i Q4", resonerade Danske Bank som förväntar sig en räntesänkning från centralbanken.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet