Transcom lämnar Colombia

2016-01-18 15:04 Affärsvärlden SIX

Kundtjänstbolaget Transcom kommer att stänga sin förlustbringande enhet i Colombia och "utvärdera alternativ" för den återstående latinamerikanska verksamheten i Chile och Peru. En omstruktureringskostnad om 2,2 miljoner euro väntas i fjärde kvartalet 2015, varav 1,4 miljoner euro är icke-kassaflödespåverkande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har Transcom genererat drygt 15 miljoner euro i förluster i Latinamerika, varav 4,2 miljoner i Colombia. Att stoppa dessa förluster är en "mycket viktig prioritering" för bolaget i år.

Förlusterna i Colombia uppgick till 1,6 miljoner euro på rörelseresultatnivå (ebit) under de första nio månaderna 2015. Motsvarande förluster var 0,8 miljoner i såväl Chile som Peru.

Vidare kommer Transcoms region- och ledningsstruktur kommer att förändras. Här uppskattas en omstruktureringskostnad om 2,7 miljoner euro i första kvartalet 2016 och förväntade årliga direkta kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, plus ytterligare förväntade effektivitetsvinster "under kommande år".

Följande förändringar genomförs avseende Transcoms regionstruktur:

* Den nya regionen "Kontinentaleuropa" förenar Transcoms verksamhet i Spanien och Portugal med den tidigare regionen Central- & Sydeuropa (förutom Storbritannien). Roberto Boggio blir chef för den nya regionen. Isabel Sánchez-Lozano, chef för den tidigare regionen Iberia & Latinamerika, får lämna Transcom.

* Den nya regionen "Engelskspråkiga marknader och APAC" integrerar verksamheten i Storbritannien med Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet. Siva Subramaniam har utnämnts till chef för denna nya region.

* Region Nordeuropa förblir oförändrad och leds av Christian Hultén.

* Transcoms tillgångar i Chile och Peru, som genomgår en strategisk översyn, kommer att "skötas separat" och rapportera till vd Johan Eriksson.

Med början i delårsrapporten för det första kvartalet 2016 kommer Transcoms segmentrapportering att reflektera denna nya organisation. Proformasiffror enligt den nya strukturen offentliggörs innan publiceringen av delårsrapporten.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet