Svensk tillväxt starkare än väntat

Foto: Hasse Holmberg/TT

Tipsa en vän om en artikel

Svensk tillväxt starkare än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med preliminära 4,5 procent under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal året innan.

Annons

Jämfört med kvartalet innan ökade BNP med säsongsrensade 1,3 procent.

Det framgår av statistik från SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 3,6 procent i årstakt, enligt SIX News sammanställning av analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +3,3 till +4,2 med en median på +3,5 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +0,8 procent. Här sträckte sig förväntningarna mellan +0,6 till +1,4 procent med en median på +0,7 procent. Tio analytiker deltog i enkäten.

Under det tredje kvartalet växte Sveriges BNP med reviderade 4,1 procent i årstakt och med reviderade 1,0 procent jämfört med närmast föregående kvartal. De preliminära utfallen var +3,9 procent i årstakt och +0,8 procent i kvartalstakt.

Hushållens konsumtionsutgifter var säsongrensat 0,9 procent högre i det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,4 procentenheter av den totala säsongrensade tillväxten.

Offentlig konsumtion ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. Bidraget till BNP var 0,2 procentenheter.

Lagerinvesteringarna drog samtidigt ned den säsongsrensade BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 2,0 procent jämfört med föregående kvartal. Det lyfte den totala BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter. Framför allt var det investeringarna i immateriella tillgångar som bidrog till ökningen.

Exporten steg med 2,9 procent totalt, vilket bidrog med 1,3 procentenheter till BNP-uppgången. Exporten av varor ökade med 2,5 och exporten av tjänster steg med 3,5 procent.

Importen var 2,0 procent högre under det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Den högre importen drog ner BNP-utvecklingen med 0,8 procentenheter. Sammantaget förklaras alltså 0,5 procentenheter av BNP-uppgången det fjärde kvartalet av exportnettot.

Produktionen inom näringslivet steg med 1,4 procent jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,6 procent. Tillverkningsindustrin hade en tillväxt på 1,7 procent. Byggindustrin hade en tillväxt på 3,6 procent.

I de tjänsteproducerande branscherna ökade produktionen med 1,2 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade 0,7 procent fjärde kvartalet säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,4 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,6 procent.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med preliminära 4,1 procent under 2015 jämfört med året innan. Det kan jämföras med en ekonomisk tillväxt på 2,3 procent under 2014.

Det framgår av statistik från SCB.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,6 procent, offentlig konsumtion ökade med 2,5 procent och lagerinvesteringarna höjde BNP med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 7,3 procent.

Exporten steg med 5,9 procent och importen ökade med 5,4 procent. Exportnettot bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-nettot.

Produktionen inom näringslivet steg med 4,7 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade 1,5 procent och antalet arbetade timmar steg 1,6 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,0 procent i löpande priser 2015 jämfört med 2014. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,0 procent.

Hushållens sparande ökade med 32 miljarder kronor och uppgick till 357 miljarder kronor i löpande priser år 2015. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande, uppgick till 8,0 procent.

Av: SIX/ Affärsvärlden
Mejla reportern

Ekonominyheter
IMF-chefen åtalas

IMF-chefen åtalas

Lagarde nekar till anklagelserna: "Alltid handlat i enlighet med lagen".

Slut på snabba klipp

Slut på snabba klipp

Byggföretagen gör bättre vinster på bostadsförsäljningen. Men Skanska ser nu en lugnare marknad till följd av det nya amorteringskravet.

Storvarslade – 8000 fick lämna oljebolaget

Storvarslade – 8000 fick lämna oljebolaget

Världens största oljeserviceföretag skar ned ordentligt på personalstyrkan i det andra kvartalet.

Kraftigt vinstlyft

Kraftigt vinstlyft

Fingerprint Cards delårsrapport överraskar – resultatet bättre än väntat.

Fingerprint drar åt intäktsprognos

Fingerprint drar åt intäktsprognos

Fingerprint Cards snävar in sin prognos för intäkterna under 2016 – det framgår av delårsrapporten.

scania, lastbil

Scania bestrider miljardböter

Har gjort en avsättning på 3,8 miljarder kronor – men bestrider anklagelser.

Amazon.

Goldman Sachs: Ser 20 procentig uppsida

Upprepar sin köprekommendation för näthandelsjätten.

Annons
Högre vinst än väntat

Högre vinst än väntat

Tobaksbolaget Swedish Match delårsrapport blev en positiv överraskning.

General Motors-chefen Mary Barra visar upp Chevrolet Bolt.

Kan tvingas återkalla 4,3 miljoner bilar

GM kan på begäran av myndigheter tvingas behöva återkalla ytterligare 4,3 miljoner fordon.

Krossar förväntningarna

Krossar förväntningarna

Stålbolaget SSAB kommer med ett riktigt styrkebesked – långt över förväntan.

Qliros storägare Kinnevik, med ordförande Cristina Stenbeck, valde så sent som i höstas att öka sitt ägande och garantera ytterligare en nyemission i bolaget på 650 miljoner kronor.

Substansvärdet faller

Kinnevik redovisar ett resultat efter finansiella poster på -1.100 miljoner kronor.

Goldman Sachs huvudkontor på Manhattan, New York.

Drar igång utköpsfond

Goldman Sachs har för första gången sedan finanskrisen beslutat sig för att lansera en ny utköpsfond.

Byggbolaget missar

Byggbolaget missar

Byggbolaget Skanska lever inte upp till förväntningarna – svag rapport.

Miljardvinster trots minusränta

Miljardvinster trots minusränta

Storbankerna fortsätter att göra miljardvinster trots turbulens på marknaderna.

Mario Draghi

Draghis räntebesked

Europeiska centralbanken, ECB, har lämnat besked kring räntan.

Vd Magnus Hall under Vattenfalls kapitalmarknadsdag i Solna 27 maj i år.

Jättesmäll för Vattenfall

Vattenfall tvingas till nedskrivning på 30 miljarder – går med brakförlust.

Pokémon Go kan ge miljardregn över Apple

Pokémon Go kan ge miljardregn över Apple

Nintendos succéspel Pokemon Go kan generera miljardbelopp till Apple, enligt vd.

Banker i London.

Ekonomer: Britterna på väg in i recession

Ekonomerna har sänkt sina prognoser i kölvattnet av folkomröstningen i juni.

Lever inte upp till förväntningarna

Lever inte upp till förväntningarna

Skogsbolaget redovisar ett operativt rörelseresultat på 226 miljoner euro.

Betsson: "Vi kommer tillbaka"

Betsson: "Vi kommer tillbaka"

Spelbolagets resultat i det andra kvartalet levde inte upp till förväntningarna.

Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank.

Stark rapport från Swedbank

Det blev en rejäl vinstökning – och en rapport över förvtäntan från storbanken.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson

Tredubblar vinsten

Bra fart på Volvo Cars – tredubblar vinsten och spår ett rekordår.

Saab Gripen.

Saab under förväntan

Försvarskoncernen Saab missar på förväntningarna.

Tillverkning av lager vid SKF:s fabrik i Göteborg.

SKF missar förväntningarna

En bra bit efter – kullagerkoncernen SKF lyckas inte möta förväntningarna.

Börsblock Rapporttung vecka väntar

Aktiva portföljen hängde inte med börsen upp i förra veckan. Nu köper portföljen två nya aktier. Oron på börsen över [...]

ANALYSENSommaröppen portfölj

Aktiva portföljen hängde inte alls med börsen i förra veckan. Vår hedge talar för en bättre utveckling relativt börsen denna vecka givet Brexit-oron på världens finansiella marknader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde
SSAB A +9,0% 27,8
SSAB B +6,2% 21,9
Addno... +6,1% 56,5
Probi -10,3% 330,0
Micro... -8,5% 51,0
Arcam -7,9% 170,0

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar +0,04kr 8,65
Euro +0,01kr 9,50
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat -0,46$ 45,74
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se