Krönikor

Erik Hörstadius 13/9 22:00

Erik Hörstadius: Beröringsskräck med bäst före-datum

Kanske SD:s politiker visar sig vara de inkompetenta och/eller rasistiska lågpannor de av sina belackare utmålas som. Då är de snart nere på hederliga nivåer och kan skickas tillbaka in i frysboxen. Eller så visar de sig faktiskt ha något att bidra med.

Erik Wahlin 13/9 22:00

Erik Wahlin: På Brunkebergstorg intet nytt

Tillväxten i Sverige saktar in och inflationen har fortfarande inte nått tvåprocentsmålet. Nästa lågkonjunktur kan mötas av statliga investeringsprogram finansierade av Riksbanken.

Krönikor 6/9 21:00

Någon måste betala

KRÖNIKA. Kostnaderna för svenska skattebetalare stiger i samma snabba takt som priserna på läkemedelsbolag.

Krönikor 6/9 21:00

Länge leve materialismen

KRÖNIKA. Behovet at nytänkande i politiken är monumentalt. Här behövs en konsolidering av statens kärnuppgifter, en ny fördelningspolitik som tar sikte på livschanser och hälsa snarare än köprkraft, kraftfulla svar på gränsöverskridande problem som migration, terrorism och miljöhot.

Krönikor 6/9 21:00

Toppen är passerad

KRÖNIKA. Enligt min mening har penninpolitiken varit väl expansiv. Nollränta hade räckt och minskat risken för att bygga upp en bubbla på fastighetsmarknaden. Finanspolitiken hade vi kunnat använda bättre genom strukturella åtgärder som hade ökat svensk konkurrenskraft.

Krönikor 30/8 21:00

Slakten efter jakten

KRÖNIKA. Allt annat än att Fredrik Lundberg fortsätter renodla Industrivärden vore en överraskning. Det finns mycket att göra.

Krönikor 30/8 21:00

Snart börjar det svida

Ännu är osäkerheten närmast total om vad nya förhandlingar om handelsavtal mellan Storbritannien och EU kommer att utmynna i, men snart får vi se effekter på inflation och tillväxt.