Krönikor

Calle Froste 21/3 22:00

En flygande skattkista

Flygskatten är en perfekt skatt. Men inte av miljömässiga skäl.

Erik Wahlin 14/3 22:00

När oljan blir billig

Oljepriset är på väg nedåt igen. Är det verkligen bra för Sverige?

Annika Winsth 14/3 22:00

Vi behöver expansiv penningpolitik länge

Det är en svår balansgång, men jag bedömer i nuläget risken för att låta individer långvarigt stå utanför arbetsmarknaden som större än risken för överhettning som går överstyr.

Niklas Ekdal 14/3 22:00

Nyliberal avbön

När Fredrik Reinfeldt nu idiotförklaras av partikamrater är det framför allt massinvandringen och skrotningen av försvaret som väckt ont blod.

Lena Hagman 7/3 22:00

Gamla samband i en helt ny värld

Trots den ökande bristen på personal i främst kunskapsintensiva branscher under de senaste tre åren har löneglidningen varit mycket begränsad.

Jan Larsson 7/3 22:00

Ett narrativ säger mer än tusen ord

Inte heller Alliansen har ett bärande narrativ. I stället har båda sidor fastnat i en berättelse om ordning och reda, fler poliser och hårdare tag mot flyktingar.