Annika Winsth

Annika Winsth 1/11 22:00

Kommunernas kris

Det sämsta sättet är att kraftigt höja kommunalskatten. Det är en bred skatt som ger stora skatteintäkter, men den slår hårt mot de sämst ställda. Riken är stor att det påverkar konjunkturen negativt, då många som drabbas har små marginaler och tvingas konsumera mindre.