Jan Larsson

Jan Larsson 22/11 22:00

Ett brev till våra kära politiker

På Bills tid vann man val genom att ta mitten med samförstånd och kompromiss. Men du lever i Hillarys tid, och hon förlorade på samma strategi. Glöm aldrig att politik är en kontaktsport.

Jan Larsson 25/10 22:00

Enade vi falla

KRÖNIKA. Vill partierna undvika göda de populistiska störmningarna bör man inte förhandla om taburetterna före valet. Respektera folks röster. Sök konstruktiva lösningar om enskilda frågor Bygg samarbeten för att lösa problem, inte för att säkra makt.

Jan Larsson 27/9 22:00

Jag märks, alltså finns jag

Smärta känns mycket starkare när man är trött. Kritik tar mycket hårdare när man är sliten. Och ännu viktigare än hårt arbete är hård hud – för att orka ta kritik som oftast blir personlig och hård i de sociala mediernas nättrollsskogar.