Lena Hagman

Lena Hagman 27/9 22:00

Så enkla är inte sambanden längre

Riksbanken verkar kallt räkna med att stigande resursutnyttjande leder till stigande priser och snabbare löneökningar, men så enkla är inte sambanden längre.