Ulf Jakobsson

Ulf Jakobsson 24/1 22:00

Ett skatteförslag i Trumps smak

Kanske skulle Trump se detta scenario som en öppning för de bilaterala handelsavtal som är hans uttalade ideal.

Ulf Jakobsson 6/12 22:00

En dealmaker i Vita huset

Därtill håller Trump på att rekrytera en regering som nästan uteslutande består av mångmiljonärer och miljardärer. Enligt Washington Post är just finansiering av politiska kampanjer den enda erfarenhet av praktisk politik som flera av dem har.

Ulf Jakobsson 8/11 22:00

Hand i hand på väg mot botten

Ericssons främsta konkurrenter är baserade i USA, Storbritannien och Kina. Dessa länder har alla teknoligiska utbildningar i absolut världsklass. De har därmed ett försteg gentemot Ericssons Sverigebaserade verksamhet.

Ulf Jakobsson 11/10 22:00

Om Trump vinner

De välutbildade eliterna står dock inte högt i kurs i USA i dag. Detta understryks av Donald Trumps framgångar i den amerikanska opinionen. Skulle han bli president är det definitivt slut på kontiuiteten i USA:s utrikespolitik och internationella ekonomiska politik.