Ulf Jakobsson

Ulf Jakobsson 8/11 22:00

Hand i hand på väg mot botten

Ericssons främsta konkurrenter är baserade i USA, Storbritannien och Kina. Dessa länder har alla teknoligiska utbildningar i absolut världsklass. De har därmed ett försteg gentemot Ericssons Sverigebaserade verksamhet.

Ulf Jakobsson 11/10 22:00

Om Trump vinner

De välutbildade eliterna står dock inte högt i kurs i USA i dag. Detta understryks av Donald Trumps framgångar i den amerikanska opinionen. Skulle han bli president är det definitivt slut på kontiuiteten i USA:s utrikespolitik och internationella ekonomiska politik.