Fyndläge efter fusionsmiss

2011-06-08 21:00 Anders Elgemyr

Lundin Minings kurs föll när samgåendet med Inmet misslyckades. Det ger köpläge i aktien som har hög potential. Hopp om utdelning nästa år ger extra krydda.

<p>På grund av de höga metallpriserna råder en klondykestämning i den globala gruvsektorn. Starka kassaflöden och brist på projekt gör att världens corp-firmor har högkonjunktur med att leta fram nya strukturaffärer. </p> <p>Ledningen i Lundin Mining har de senaste åren själva granskat 1 500 projekt och fastnade för ett samgående med kanadensiska Inmet. I samband med att affären aviserats rekommenderade Affärsvärlden köp i Lundin Mining med riktkursen 65 kronor. Ett fientligt bud från Equinox och diskussioner om värdet på Inmets innehav förändrade dock spelplanen. Lundin Minings styrelse genomförde en utvärdering av olika alternativ och när den presenterades backade aktien från 58 till 45 kronor. En stor del av nedgången förklaras av att aktivistfonder dumpade aktien.</p> <p>I sak kvarstår vår analys från i februari. Lundin Mining är kassaflödespositivt och kärninnehaven är fortfarande Zinkgruvan i Sverige och Tenkegruvan i Kongo. Den senare är en av världens största kopparfyndigheter och därmed högintressant. </p> <p>Tenke ska producera runt 130 000 ton med nuvarande produktionsfaciliteter under 2011. En projektstudie visar att en fördubbling av produktionen till 260 000 ton per år är möjlig inom ett par år. Långsiktigt finns potential att producera mer än 500 000 ton koppar per år.</p> <p>Lundinfamiljen var med och startade gruvdriften och fick med sig ett av världens största gruvföretag - Freeport McMoran i projektet. I dag äger Lundin Mining 24 procent, Freeport McMoran 56 procent och staten Kongo 20 procent, medan det är Freeport McMoran som helt ansvarar för driften av företaget.</p> <p>I princip har Lundin Mining spelat ut sin roll i Tenkeprojektet. Vi är förvånade över att Freeport inte i detta läge väljer att köpa ut Lundin från projektet. Vi har svårt att tro att det är något annat än priset som skiljer parterna åt. Lundin Mining har trots allt rätten att gå vidare till andra parter och sälja sin andel om Freeport inte matchar ett bud från tredje part. </p> <p>I våra ögon får Lundin Mining gärna fortsätta vara passiv delägare. 24 procent av ett av världens intressantaste kopparprojekt som drivs av ett av världens största gruvföretag är inte fel. Risken är att Freeport skulle vilja späda ut Lundin Mining genom stora investeringar, men som det ser ut i dagsläget ska investeringarna från Tenke täckas av intäkter från den löpande driften.</p> <p>Lundin Mining har dessutom anställt ytterligare personer för att fortsätta leta intressanta projekt och förvärv. Vi räknar med fortsatt hög efterfrågan på koppar de kommande åren. Lundin Minings värdering är i linje med, eller lägre, än konkurrenternas, p/e runt 9,7 för innevarande år och 8,5 för 2012. Även ur ett historiskt perspektiv är värderingen låg.</p> <p>Som en extra krydda räknar vi med att bolaget ska införa en ordinarie utdelning från och med nästa år. Den borde rimligen kunna ge en direktavkastning på 2-3 procent. Säljs andelen i Tenke ut så borde bolaget även kunna ge en extrautdelning på 10-15 kronor per aktie.</p> <p>Buden på Lundin Mining i samband med den strategiska översynen motsvarar inte värdet på bolaget och dess tillgångar. Därför blir strategin att driva och utveckla bolaget "stand alone" och att fokusera på tillväxtmöjligheter. Aktien handlas i dag till kursen 46 kronor. Familjen Lundin indikerar ett värde de på minst 60 kronor, vilket ger en potential om 30 procent på medellång sikt. Vi håller med och behåller vår riktkurs på 65 kronor.</p>

Anders Elgemyr

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet