1043 artiklar om Olja

221-240 av totalt 1043 träffar

Ukraina-oro lyfter oljepriserna

Oro för situationen mellan Ryssland och Ukraina pressade upp oljepriserna under måndagens handel.

Taggar

Oljepriset på årshögsta

Råoljepriset har stigit till årshögsta i spåren av den stegrade oron kring Ukraina där den nya regeringen har beordrat mobilisering i kölvattnet av det ryska militära övertagandet av den ukrainska halvön Krim där Ryssland har en flottbas.

Sjunkande oljepriser dämpas av försvagad dollar

Råoljepriserna tappade marginellt under fredagens handel, efter att ha sjunkit de senaste handelsdagarna.

Taggar

Swedbank räknar med sjunkande Brentoljepris

Swedbank räknar med att Brentoljepriset kommer att sjunka från dagens nivåer och hamna kring 105 dollar per fat i slutet av innevarande år.

Ökade råoljelager i USA

USA:s lager av råolja ökade med 0,8 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan.

Oljepriserna sjunker något

Råoljepriserna har visat marginella nedgångar under måndagen efter att ha sjunkit något under slutet på förra veckan. Efter att WTI-oljepriset stigit under sex raka veckor har priserna gått in i en rekylfas.

Taggar

Rättstvist om Keystone-ledning

En domstol i Nebraska har upphävt guvernörens beslut att tillåta att den omstridda ledningen Keystone XL löper genom delstaten.

Minskade lager av råolja i USA

USA:s lager av råolja minskade med 0,5 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan.

WTI-oljepriset får stöd av kallt väder i USA

Råoljepriserna har visat relativt små förändringar under måndagens handel. Brentoljepriset var oförändrat och WTI-oljepriset var upp något med stöd av fortsatt kallt väder i USA samt riskaptit på de finansiella marknaderna.

Taggar

IEA höjer prognos

International Energy Agency (IEA) har höjt sin prognos över den genomsnittliga globala efterfrågan för 2014.

USA oljelager växer

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, ökade med 3,3 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Analytiker hade väntat sig en lageruppgång på 2,5 miljoner fat.

Taggar

Opec höjer prognoser

Oljekartellen Opec höjer återigen sina efterfrågeprognoser något för 2013 och 2014. Utbudsprognosen höjs samtidigt för såväl 2013-2014.

Stigande amerikanska råoljelager

USA:s lager av råolja steg med 2,1 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan.

Taggar

IEA justerar globala utbudsprognoser

US Energy Information Administration, EIA, ser nu ett något högre globalt utbud 2014 men något lägre utbud 2015, jämfört med dess tidigare prognoser.

Fitch: Skifferoljeproduktionen i USA dämpar priset

Kreditvärderingsföretaget Fitch uppger i en rapport att tillväxten i USA:s skifferoljeproduktion har och bör fortsätta att ha en dämpande effekt på de globala oljepriserna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oljemarknaden inväntar två besked

Oljepriserna ligger nästa still på fredagen i väntan på nya besked om sysselsättninge i USA och förhandlingarna i Iran.

Stigande lager av råolja i USA

USA:s lager av råolja ökade med 0,4 miljoner fat under förra veckan, jämfört med veckan innan.

Fortsatt riskaversion presar ned oljepriserna

Oljepriserna har fortsatt att försvagas något under måndagens handel, efter att ha tappat även under slutet av förra veckan.

Sjunkande oljepriser efter riskaversion

Råoljepriserna tappade under fredagens handel, i linje med förnyad riskaversion på finansmarknaderna och en förstärkning av dollarn.

Stigande råoljepriser efter positiv europeisk statistik

Råoljepriserna steg något under torsdagens tidiga eftermiddagshandel där uppgången för WTI-oljepriset var större än för Brentoljepriset. Uppgången kom efter positiv europeisk statistik, fortsatt kallt väder i USA och efter minskade lager av destillerad olja i USA.