1082 artiklar om Råvaror

141-160 av totalt 1082 träffar

Stigande lager av råolja i USA

De amerikanska lagren av råolja steg med 3,0 miljoner fat under föregående vecka.

Råvaror: Guldet handlas högre

Priserna på råvaror noterar generellt något högre nivåer på fredagshandeln.

Stigande amerikanska lager av råolja

De amerikanska lagren av råolja steg med 5,9 miljoner fat under föregående vecka.

Råvaror: Guldet faller

Priserna på råvaror noterar lägre nivåer över hela linjen på tisdagens handel. Största nedgångarna stod ädelmetallerna för, som präglades av att den amerikanska senaten kommit närmare en överenskommelse om skuldtaket och de statliga nedstängningarna.

Stigande amerikanska lager av råolja

De amerikanska lagren av råolja steg med 2,8 miljoner fat under föregående vecka.

Stigande amerikanska lager av råolja

De amerikanska lagren av råolja steg med 4,6 miljoner fat under föregående vecka.

Råvaror: Oljan handlas lägre

Oljepriserna har sjunkit något medan basmetallerna visar en lite mer blandad utveckling. Guldet är svagt upp.

Oljepriset lägre efter lättad geopolitisk oro

Priserna på råolja noteras lägre på måndagens handel, medan metallerna visar små förändringar. Politiskt dödläge i USA samt ett mindre spänt geopolitiskt läge har pressat ned oljepriset.

Minskade amerikanska råoljelager

De amerikanska lagren av råolja sjönk med 0,1 miljoner fat under föregående vecka.

Citigroup spår sjunkande järnmalmspris

Ett antal faktorer pekar på ett sjunkande järnmalmspris under de kommande månaderna. Det tror Citigroup enligt en ny analys, rapporterar Bloomberg News.

Guldpriset sjunker

Priserna på olja noterar små rörelser, medan metallerna med koppar i spetsen sjunker tillbaka något.

Råvaror: Oljepriset stiger

Oljan stiger något, guldet går sidledes och basmetallerna viker ned en aning under förmiddagen. Generellt ligger såväl oljan som metallerna dock i stort kvar på de betydligt högre nivåer som etablerades i spåren av onsdagens Fed-besked.

Oljepriser kraftigt ned efter Syrien-samtal

Oljepriset fortsatte ned på måndagen efter att ha fallit förra veckan, sedan samtal om Syrien mynnat ut i att allt fler länder ställer sig bakom att arbeta för en FN-resolution för en fredlig lösning på kemvapenfrågan.

Taggar

IEA höjer prognoser

Internationella energimyndigheten, IEA, höjer sin prognos för den globala efterfrågan på olja för 2013 och 2014 något, och justerar samtidigt upp utbudsprognosen för 2014.

Oljan handlas högre

Oljan handlas något högre på torsdagen medan basmetallerna visar en lite blandad utveckling men med övervägande nedgångar.

Sjunkande amerikanska lager av råolja

De amerikanska lagren av råolja sjönk med 2,9 miljoner fat under föregående vecka.

Taggar

Opec höjer prognos

Opec höjer sin prognos för den globala efterfrågan på olja 2013 något, likaså prognosen över det globala utbudet.

Råvaror: Oljepriset sjunker

Oljan har sjunkit något medan basmetallerna övervägande handlas på högre nivåer i veckans inledning.

Oljepriserna sjunker tillbaka

Oljepriserna stabiliserades på lite lägre nivåer under onsdagen, efter den kraftiga uppgången tidigare i veckan med fokus på Syrien. På torsdagen har oljepriserna sjunkit tillbaka ytterligare något, samtidigt som basmetallerna överlag är ned.

Taggar

Indiens centralbank säljer dollar till oljeimportörer

Indiens centralbank kommer att sälja dollar till landets största statliga oljeimportörer via en swapfacilitet för att bromsa den kraftiga försvagningen i rupiens växelkurs.