Boliden stäms för kartellbildning

2012-05-30 07:23 Affärsvärlden Redaktionen

Boliden har informerats om att ett antal engelska och skotska företag ingående i den börsnoterade Travis-Perkinskoncernen har stämt Boliden vid en engelsk domstol.

Stämningsansökan har ingivits till Competition Appeal Tribunal i London men har ännu inte delgivits Boliden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den information som Boliden hittills tagit del av innehåller en rad oklarheter och obestyrkta påståenden, skriver bolaget. Det är därför för närvarande inte möjligt för Boliden att ta ställning till kravet och vilken eventuell exponering det innebär för Boliden.

Bakgrunden till stämningen är att Travis-Perkins säger sig ha lidit skada genom de högre inköpspriser man tvingats betala på grund av den kopparrörskartell som Boliden och sju andra företag medverkade i under perioden juni 1988 till mars 2001, och år 2004 bötfälldes för av EU-kommissionen.

Kommissionens beslut innebar bland annat att Boliden, efter att beslutet fastställts av Tribunalen i Luxemburg i maj 2010, betalade 367 miljoner kronor i böter och ränta.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom