Domstol sänker Microsofts böter

2012-06-27 09:21 Affärsvärlden Redaktionen

EU:s domstol bekräftade på onsdagen de böter som EU-kommissionen dömde Microsoft till 2008 för missbruk av dominerande marknadsställning.

Dock sänkte domstolen böterna något, från 899 miljoner euro till 860 miljoner euro, på grund av att kommissionen hade tillåtit Microsoft att begränsningar i distributionen av "open source"-produkter fram till den 17 september 2007.

Det tillkännagav domstolen i ett pressmeddelande.

Utslaget fälldes av EU-domstolens lägre instans, Tribunalen.

Mellan 1998 och 2004 vägrade Microsoft att tillhandahålla information till konkurrenter som möjliggjorde interoperabilitet för servrar.

2004 beordrade kommissionen Microsoft att tillhandahålla denna information. När Microsoft vägrade följa beslutet utdömde kommissionen 2006 böter på 280 miljoner euro. EU-domstolen bekräftade kommissionens beslut 2007.

2008 utdömde kommissionen nya böter, denna gång på 899 miljoner euro, från den 21 juni 2006, eftersom kommissionen ansåg att Microsoft krävde oskäligt hög betalning för sin information.

Microsoft överklagade då kommissionens beslut i EU-domstolen.

Domstolen förklarade på onsdagen att Microsofts prissättning var oskälig och att kommissionen har rätt att bedöma hur innovativ Microsofts teknik är.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet