Muthärvan kring Bombardier växer

2017-03-24 07:43 Affärsvärlden TT
Bild från Bombardiers tågtillverkning. Foto: All over press

Affären i Azerbajdzjan är inte den enda där svenska Bombardier sålt varor via en suspekt mellanhand.

Samma företag har även av allt att döma använts i en affär i Mongoliet – och tidigare i Ryssland – kan TT och SVT:s Uppdrag granskning avslöja.

I hemliga handlingar inifrån det svenska företaget redogörs för det strategiskt viktiga projektet i Mongoliet, där 110 mil järnväg ska rustas upp – en upphandling som Bombardier vinner 2015. Utrustning från bland annat svenska Bombardier ska enligt planerna säljas via brevlådeföretaget Multiserv Overseas, utan känd ägare eller kontor, till ett Bombardier-delägt företag i det östasiatiska landet, innan utrustningen når slutkunden, den mongoliska järnvägen.

Enligt ett kontrakt från februari 2016, som TT och Uppdrag granskning kommit över, ska Bombardier Transportation Sweden AB sälja produkterna till Multiserv för drygt 66 miljoner kronor.

Beteendemönster

I fallet Azerbajdzjan såldes varorna sedan vidare, åtminstone på papperet, till Bombardier i mottagarlandet för ett 450 procent högre pris – ett påslag på över en halv miljard kronor, lågt räknat. Men leveranserna går direkt från Sverige till Azerbajdzjan.

I Mongolietfallet framgår det inte vad Multiserv lägger på.

Åklagare Thomas Forsberg utreder den mutmisstänkta Azerbajdzjan-affären. Han känner inte till Mongoliet-kontraktet sedan tidigare, men säger att utredningen kan komma att växa.

– Det kan inte uteslutas, särskilt inte när man ser ett mönster i ett visst beteende.

Bombardier har tidigare tillstått att järnvägsutrustning via Multiserv till Ryssland har sålts för minst 150 miljoner USA-dollar – lågt räknat 1 miljard kronor. Importuppgifter visar att utrustning skeppats dit åtminstone 100 gånger.

"Måste sockra"

Sten Lindström är tidigare polischef på Ekobrottsmyndigheten. Han anser att systematiken i att Multiserv används i affärerna gör dem ännu mer misstänkt korrupta och besvärande för Bombardier.

– Det visar att Bombardier måste vara mer medagerande än vad vi tidigare kunde påstå när bara Azerbajdzjan var på tapeten – att initiativet måste komma från Bombardier och Multiserv. Något annat är inte sannolikt, säger Lindström och fortsätter:

– Det är väl så att när man gör affär i de här länderna måste man sockra med någonting.

I interna dokument framgår att Bombardier går via Multiserv trots att det ses som en högriskfaktor. Inför Azerbajdzjanaffären påpekas i ett mejl att en person i ledningen tidigare sagt "Inte nu igen" om Multiserv och liknande brevlådeföretag i skatteparadis.

På sanktionslista?

Inför Mongolietaffären konstateras i planeringen att det är okänt vem som äger Multiserv och att Bombardiers jurister måste kontrollera att de inte står på "EU:s, USA:s eller Kanadas sanktionslista".

Bombardier har inte velat kommentera Mongoliet-affären. TT har förgäves också sökt landets järnvägsbolag och transportdepartement.

I den svenska förundersökningen misstänks minst tre höga chefer på svenska Bombardier för mutbrott i affären med Azerbajdzjan. En är häktad.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom