Netent får rätt i skattetvist

2016-03-10 06:41 Affärsvärlden SIX

Netent har erhållit beslut från Kammarrätten gällande tidigare meddelad tvist med Skatteverket.

Kammarrätten har bifallit Netents överklagande och upphäver förvaltningsrättens dom samt Skatteverkets omprövningsbeslut.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Netent kommer att erhålla 1,8 miljoner kronor i ersättning för rättegångskostnader men beslutet har i övrigt ingen påverkan på koncernens redovisade resultat eller finansiella ställning.

Kammarrättens beslut gäller tidigare eventuellt tillkommande skatter om totalt cirka 94,4 miljoner kronor avseende räkenskapsåren 2007-2010, ett belopp som Netent under pågående tvist redovisat som en ansvarsförbindelse.

Netent har tillsammans med juridiska expertrådgivare hela tiden gjort bedömningen att bolaget följt gällande lagar för beskattning av bolagets verksamhet och har inte gjort några reserveringar i samband med detta ärende. Därför kommer beslutet inte att ha någon påverkan på koncernens redovisade resultat eller finansiella ställning, utöver erhållen ersättning för rättegångskostnader.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom