Nokia når patentuppgörelse med Samsung

2016-02-01 07:35 Affärsvärlden SIX
Foto: Mikko Stig/Lehtikuva via AP/TT

Nokia Technologies har nått förlikning med Samsung gällande patentanvändning för perioden 2014-2018 efter beslut i förlikningsdomstol.

Utslaget täcker delar av Nokias patentporfölj och parterna kommer att fortsätta att diskutera intellektuella rättigheter på andra områden, framgår av ett pressmeddelande.

Nokia bedömer att Nokia Technologies, inklusive betalningar från uppgörelsen, kommer att omsätta 400 miljoner euro under det fjärde kvartalet och omkring 1.020 miljoner för helåret 2015. I dessa belopp ingår ackumulerade betalningar för perioden 1 januari 2014 till 30 september 2015.

I överensstämmelse med Nokias prognos bedöms Nokia Technologies nettoförsäljning under 2015 öka jämfört med föregående år, även exklusive ersättningarna från uppgörelsen. Vid slutet av 2015 låg den uppräknade försäljningen på cirka 800 miljoner euro i årstakt.

För perioden 2016-2018 räknar Nokia med att erhålla minst omkring 1,3 miljarder euro relaterat till förlikningen och andra pågående medlingar.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom