Särskild granskare i Axis utsedd

2016-01-18 13:52 Affärsvärlden SIX

Bolagsverket har beslutat att utse Grant Thornton Swedens revisor Stefan Hultstrand till minoritetsrevisor i nätkameraföretaget Axis samtidigt som Urban Båvestam från advokatfirman Westermark Anjou blir särskild granskare.

Detta efter att advokat Björn Kristiansson, som företräder aktivistfonden Elliott International, lämnat in en ansökan i december.

Canon lade i februari ett bud på Axis, men lyckades inte nå över de 90 procent som krävs för en tvångsinlösen. Inte minst eftersom Elliott byggde upp en corner på över 10 procent.

Axis styrelse uppges inte ha haft några invändningar mot den föreslagna minoritetsrevisorn eller den särskilda granskaren. Kraven på minoritetsrevisor och särskild granskare fick Elliot igenom redan på bolagsstämman i juni. Då fastställdes även en minoritetsutdelning på 0,31 kronor per aktie till Elliot.

Canon släppte under våren 2015 villkoret om att få acceptanser från över 90 procent av kapitalet i Axis och har inte heller visat något intresse av att höja budet för att få fullt ägande.

Axis handlas fortfarande på börsen men omsättningen i aktien är låg och kursrörelserna små.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom