Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

5 frågor: vd Knut Pedersen

2018-03-14 18:00
Knut Pedersen är Catellas vd sedan årsskiftet 2013/14. Foto: Fotograf Mats Lundqvist
Har några av verksamhetsområdena betydande förbättringspotential, i närtid eller på längre sikt?

– Vi önskar att fortsätta bygga och växa Catella. Vi har investerat i Property Investment Management för att kunna ha en trovärdig europeisk plattform. Vår ambition är att växa förvaltat kapital ytterligare i de olika produkterna och geografierna, vilket kommer öka nivån och stabiliteten på Catellas resultat över tid. Detta gäller också Equity, Hedge, och Fixed Income Funds, där vi lägger resurser på högkvalitativ förvaltning, nya produkter samt ökad distribution, något vi tror kommer ge resultat på längre sikt.

Var befinner vi oss i kredit­cykeln och påverkar det Catellas kapitalallokeringsbeslut på koncernnivå?

– Vi tror att vi kommit ganska långt in i kreditcykeln med tanke på skulduppbyggnaden hos både stater, företag och privatpersoner. Hastigheten i normaliseringen av räntenivåerna kommer att vara avgörande för kreditefterfrågan. Vi ser ett långsammare förlopp med stöd i konjunkturen, varför vi tror att kreditefterfrågan kan fortsätta växa in i en ränteuppgång. ­Catella är en dynamisk organisation med lokal närvaro samt hög kunskap och vi ligger nära marknaden, vilket gör att vi kan känna av efterfrågan. Vårt övergripande mål är att växa förvaltat kapital. Vi kommer att allokera resurser till de verksamheter/marknader där vi ser störst efterfrågan för befintliga eller nya produkter och tjänster.

Hur pass beroende är Catellas intäkter och lönsamhet av den generellt nedpressade räntenivå som följt centralbankernas ultralätta penningpolitik?

– Indirekt påverkas Catella, likt andra verksamheter, av att det finns mer kapital i omlopp vilket i slutändan ökar likviditeten på marknaden. Relativt övriga ekonomin så är inte Catella speciellt känsligt mot en framtida räntehöjning då vi har produkter och tjänster som är attraktiva även i en mer normal räntemiljö.

Ni säljer nu av två av era europeiska låneportföljer. Är även övriga portföljer till salu, vid rätt pris?

– Ja. Låneportföljerna tillhör inte vår kärnverksamhet, varför vi kan tänka oss att avyttra dessa till rätt pris. Tanken är att använda kapitalet för att växa verksamheten ytterligare och investera i våra produkter tillsammans med våra kunder.

Varför ska utomstående privatinvesterare investera i Catella-aktier?

– Catella är ett tillväxtcase. Bolaget har en tydlig inriktning mot alternativ och aktiv kapitalförvaltning som genererat stabil tillväxt under de senaste åren med ökad lönsamhet. Trots de senaste årens investeringar har vi årligen kunnat öka utdelningen till aktieägarna. Vi har ­diversifierade verksamheter samt geografisk diversifiering, vilket också bidrar till ökad stabilitet över tid.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom