6 frågor: vd Robin Reed

2017-03-14 22:00 Jonas Elofsson
Vad är tanken bakom att erbjuda hela värdekedjan, från affiliate, leverantör till operatör och er plattformstjänst?

– Spelbranschen ligger efter i utvecklingen som har skett inom andra vertikaler på internet. I dag bygger varje spelbolag i princip sin egen plattform och tvingas duplicera integration och annat. Det är inte bra för lönsamheten i branschen. Med vår plattform vill vi skapa större volym för att driva på skal­fördelarna, till exempel genom att kunna förhandla fram bättre avtal med leverantörer.

Och risken att ni konkurrerar med era egna kunder?

– Vi ser flera fördelar med att vara i hela värdekedjan. På så sätt får vi bland annat en ökad förståelse för vad kunderna vill ha och hur en operatör tänker och kan därmed erbjuda en bättre produkt till spelarna. I slutändan innebär vår tjänst en möjlighet att dela kostnaden med andra operatörer.

GIG prioriterar tillväxt före lönsamhet och återinvesterar en stor del av intäkterna. Varför?

– I mångt och mycket är detta en Amazon-strategi. Branschen är volymdriven och vi åter­investerar för vår framtida tillväxt och lönsamhet. När ­volymen ökar betalar vi till exempel mindre royaltysats till leverantörer ju större volym som vi har i systemet, speciellt för B2C-segmentet. Det är viktigt att ha en hög volym inför en omreglering.

Kommer ni kunna tjäna lika mycket pengar på en reglerad marknad?

– Om man tittar på de länder som redan omreglerat så landar skatten på mellan 15 och 25 procent av spelöverskottet. GIG har lagt upp en strategi där vi vill ha bra marginaler på vår omsättning även efter en reglering. Vi skapar eget trafikunderlag och distributionskanaler genom vår affiliateverksamhet. Genom att vara med i hela värdekedjan kan vi skapa stordriftsfördelar mellan B2C och B2B.

Vad är er hemmamarknad och hur ser era tillväxtplaner ut?

– Vi har en B2C- och en B2B-strategi där man kan säga att den första, speloperatörsdelen, är inriktad mot den nordvästeuropeiska marknaden, som antingen är reglerad eller är på väg att bli reglerad. Vi har till exempel affiliates i Sverige och Nederländerna där allt pekar på att marknaderna blir reglerade under 2018 eller 2019. Norden är vår största marknad följt av resten av Europa såsom Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Hur ser förvärvsmarknaden ut?

– Totalt har vi genomfört nio förvärv de senaste 2,5 åren, ­varav sju stycken affiliates. I branschen handlar det om två saker: konsolidering på toppen och innovation i grunden. Det finns mycket innovation som behöver göras, spelbranschen är fortfarande relativt ung. Den pågående omregleringen tvingar många aktörer att bli större för att nå högre skalbarhet för att försvara sina marginaler. Det kommer driva konsolideringen framåt. På kort och medellång sikt är vi främst intresserade av affiliatebolag.

Jonas Elofsson

Premiumnyheter

Aktuellt inom