Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

9 frågor: tf. vd Fredrik von Oelreich

2017-12-13 18:00
Fredrik von Oelreich är tillförordnad vd för Lindab sedan september i år.
Sist du var börs-vd sålde du servetter, nu byggprodukter. Hur kommer det sig?

– Den gemensamma nämnaren är Peter Nilsson, min företrädare och sedermera min styrelseordförande på Duni, som i dag är styrelseordförande i Lindab. Så vi har jobbat ihop en hel del. Sen kan man säga att den industriella utmaningen i Duni och Lindab delvis påminner om varandra.

På vilket sätt?

– Innan Dunis börsnoterades så renodlade vi verksamheten. Vi avyttrade USA- och flygcateringverksamheterna och fokuserade på den europeiska kärnaffären. Parallellt effektiviserade vi, bland annat med flytt av produktion till Öst­europa. I Lindab finns samma renodlingstanke och dessutom en del effektiviseringspotential. Exempelvis har vi under tredje kvartalet tagit vår nya högautomatiserade distributionscentral i Grevie i drift.

Hur mycket kan avyttras i renodlingen?

– Ungefär 30 procent av koncernens omsättning definieras som icke-ventilationsrelaterad verksamhet. Tar du bort Building Systems så hamnar övriga byggprodukter kring 1,5 miljarder. Building Systems är redan en separerad verksamhet som drivs under namnet Astron, men för byggprodukterna finns mer kopplingar till ventilation. Därför genomför vi en strategisk översyn och fattar sedan beslut kring vilka delar som ­ingår i vår kärnaffär och vad vi kan tänka oss att avyttra.

Vad är tidshorisonten?

– Översynen ska bli klar under nästa år, förhoppningsvis under första halvåret.

Hur ser du på framtiden för ett Lindab fokuserat på ventilation?

– Först och främst är förädlingsvärdet högre inom ventilationsdelen. Vår historik är ventilationskanalerna som är förhållandevis stålberoende. Men vi har jobbat oss upp i värdekedjan, så med ökat ventilationsfokus minskar vårt stålberoende. Vårt mål är att ta ett större grepp om värdekedjan i ventilation och jobba mer med att sälja helhetslösningar. Det är den trend vi ser och den väg vi tror att marknaden kommer att ta. Med ett mer fokuserat Lindab kan vi också bygga en starkare marknadsposition inom ventilation.

Hur ser tillväxtpotentialen ut på ventilationsmarknaden?

– Den har en starkare underliggande tillväxt än byggmarknaden totalt. Bland drivkrafterna finns ett ökat fokus på inomhusklimat, energieffektivisering samt en del regleringar på EU-nivå.

Hur ser förvärvsplanerna ut för ett renodlat Lindab?

– Vi har som ambition att dels stärka produktfloran, dels stärka oss i vissa geografier. Vi är ­oerhört starka i Norden, och även om vi har en bra plattform i Europa så är vi förhållandevis små på viktiga marknader som exempelvis Tyskland och Frankrike. Så en del av förvärvstanken kan kretsa kring att stärka oss i vissa nyckelgeografier. Sen finns det ingen som riktigt tagit ledarpositionen inom den här fragmenterade marknaden. Lindab har en stark plattform i Europa, så vi har goda förutsättningar att ta den positionen.

Bara omkring 20 procent av er omsättning går mot bostadsbyggande. Varför inte mer?

– I en privatbostad lägger gemene man hellre pengar på elektronik och annat, och tänker mindre på ventilation. Vår kärna är av naturliga skäl riktad mot yrkesbyggnader, där är det mer värde i byggnaderna som kretsar kring våra produkter och lösningar.

Så svagheten på svensk bostadsmarknad är ingen stor grej för Lindab?

– Det är tveksamt om det har någon större påverkan på oss. Vi ser fortfarande bra tillväxt på våra huvudmarknader. Även senaste statistiken från Euroconstruct visade på bra fart i Europa. Där har tillväxttakten skruvats upp lite.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom