9 frågor: vd Anders Lidbeck

2017-02-14 22:00 Jonas Elofsson
Hur går det?

– Jag är fantastiskt nöjd med 2016 som blev det bästa året hittills och där fjärde kvartalet uppvisade den största kvartalsvinsten i Eneas historia. Vi slutförde även ett större förvärv i slutet av året.

Vad gick mindre bra?

– Den amerikanska konsultdelen backade försäljningen under fjärde kvartalet. Efter en stark utveckling under andra och tredje kvartalet fördröjdes flera projekt under fjärde kvartalet på grund av presidentvalet. I USA har Enea en stor exponering mot flyg- och försvarsindustri, där den statliga sektorn är slutbeställare.

Vilken organisk tillväxt hade ni under fjärde kvartalet?

– Förvärv är en del av vår strategi och vi har genomfört två stycken under året. Men vi särredovisar inte förvärven. Den amerikanska konsultdelen backade med mer än 20 procent samtidigt som försäljningen sjönk med 10 procent hos Eneas största kund. När hela Enea växer 8 procent innebär det att övriga Enea har en god tillväxt.

Ni slutförde förvärvet av ­Qosmos i december, det första större förvärvet på flera år. Varför har förvärv dröjt så länge?

– När jag tillträdde som ordförande 2009 hade Enea redan genomfört ett antal förvärv. När femårsplanen lades fram 2012 så ingick förvärv som en del av strategin. Vi fick dock vänta med att aktivt leta förvärv de första åren. Snarare handlade det om att städa upp bolaget och skruva fram den marginal som jag var övertygad fanns i programvarudelen. Där är vi nu.

Hur viktigt är förvärv för Eneas tillväxt framöver?

– Det finns vissa som hävdar att Enea borde öka tempot i tjänstedelen ytterligare, men det förändrar bolaget som sådant och vår bruttomarginal. Målet är att i första hand växa programvarudelen och låta tjänstedelen följa med. Affärsenheten Key Account kommer fortsätta krympa framöver. En viktig ­pusselbit för oss är därför att hitta bra förvärv.

Är det brist på bra förvärvsobjekt?

– Enea har varit internt upptagna och dessutom inte varit en särskilt bra hamn. Ju bättre din egen verksamhet fungerar, desto bättre blir det köpande bolaget på att ta emot. Det finns gott om bolag av typen Qosmos som mår bättre av att ingå i en större struktur.

Vilken typ av bolag letar ni efter?

– Enea har inte ambitionen att bara köpa programvarubolag och skapa ett konglomerat. Vår ambition är att lägga till pusselbitar som skapar ett större och starkare Enea med en ledande marknadsposition som leverantör av programvara och komponenter inom kommunikations- och nätverksutrustning.

Enea har inget kapital­strukturmål. Hur ser ni på skuldsättning?

– Jag är försiktigt skolad och gillar inte höga skuldsättningar. Skuldsättning är en viktig parameter och ett av skälen till att styrelsen i Enea nu vill normalisera utdelningen, det vill säga dela ut i linje med vår policy om 30 procent av nettovinsten. Jag kan dock konstatera att det är ett gynnsamt ränteläge.

I november informerade Enea om ett inlett skilje- förfarande med en av bolagets största kunder, där ni begär 900 miljoner kronor. Vad är statusen?

– Hela processen är omgärdad av sekretess. Det har pågått ­diskussioner under en lång tid. Vi kom inte i mål och inledde därför ett skiljeförfarande. Vi kan inte lämna kommentarer om processen som sådan.

Jonas Elofsson

Premiumnyheter

Aktuellt inom