Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Affärsvärlden: Bästa aktierna 2011

2010-12-30 05:44

Tre nya portföljer. 15 pigga aktier. Efter ett bra börsår ställer vi in oss på en spirande högkonjunktur och att även 2011 bjuder på hygglig börsutveckling.

Bli prenumerant och ta del av samtliga aktietips före alla andra!

När börsredaktionen samlas i början av december för att räkna igenom börsen inför sammanställningen av våra årsportföljer tar vi fasta på ett par trender.

Världskonjunkturen är på uppgång och vi väljer att satsa på aktier som traditionellt ligger lite senare i cykeln. Nu har fastighetsmarknaden stabiliserats och fastigheter gör därför comeback i portföljen efter fyra års bortavaro.

Lika viktigt är det att vi redogör för vad vi inte tror ska inträffa. Sannolikheten för statsbankrutt i något land i eurozonen är liten. Ansträngningarna för att rädda svårt skuldsatta euroländer bär frukt vilket betyder att euron håller ihop åtminstone några år till. En förutsättning för att räddningsplanerna ska fungera är att räntorna förblir låga.

Som vanligt har vi skapat tre portföljer, en med låg risk, en med medelhög risk och en med hög risk, och som tidigare väljer vi ut bolag som har en fungerande rörelse som i grunden är lönsam. Därmed rensar vi bort forskningsbolag inom läkemedel eller teknik och it. Inget av våra papper väntas redovisa förlust för 2011.

Konsumtionen väntas öka under året, både i Sverige och utomlands, även om hög skuldsättning kan ha en dämpande effekt på vissa håll. Vi satsar på kvalitetsbolaget Hennes & Mauritz, där förväntningarna för en gångs skull är ganska lågt ställda. Bolaget har dessutom relativt liten exponering mot länderna med störst problem. Ett par mindre detaljhandlare får också plats, tillväxtcaset Wesc och marginalcaset Venue Retail Group.

Sencykliskt är ett annat genomgående tema. Det representeras av bemannaren Proffice och indrivaren Intrum Justitia, det byggdominerade Midway och medicinteknikföretaget Sectra. SEB är bäst positionerad av storbankerna att dra fördel av ökad högkonjunkturbetingad förvärvsaktivitet.

För första gången på fyra år tar vi in ett fastighetsbolag i portföljen med valet av Hufvudstaden. Anledningen? Låga räntor bäddar för höjda värderingar.

Papper exponerade mot nya snabbväxande marknader får också plats. Gruvjätten Boliden, vars aktiekurs följer de av bland annat kinesisk efterfrågan styrda metallpriserna, är ett sådant val. Till samma kategori hör Rysslands- och Östeuropaexponerade medieföretaget MTG och hotelloperatören Rezidor.

Ingen årsportfölj utan turn around-kandidater. I högriskportföljen har vi valt ut tre sådana med ringa fallhöjd och stor potential, nanoelektronikföretaget Micronic Mydata, samt tidigare nämnda Sectra och Venue Retail Group.

Utdelarna, slutligen, får också en plats, men de stora direktavkastarna får mindre utrymme i år än i fjolårsportföljen. Bolag som Hennes & Mauritz, Hufvudstaden, Intrum Justitia och SCA har en sådan profil.

Verkstad och telekom är två stora branscher som vi ställer helt utanför portföljen, bortsett från Husqvarna som varit en besvikelse i år och som vi tycker är underskattat. Annars är vår bild att mycket av verkstadståget redan har gått, och inom telekom lär prispressen från kinesiska bolag fortsätta att plåga västbolag.

Spelreglerna för Affärsvärldens årsportföljer är sådana att vi låser in innehaven under ett år utan möjlighet att ändra. Utgångspunkt är slutkurserna från 10 december.

Bli prenumerant och ta del av samtliga aktietips före alla andra!

Affärsvärldens årsportföljer

Lågriskportföljen:
H&M
Hufvudstaden
Intrum Justitia
Proffice
SCA

Mellanriskportföljen:
MTG
Midway
SEB
Husqvarna
Rezidor

Högriskportföljen:
Sectra
Micronic Mydata
Wesc
Boliden
Venue retail group

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom