Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Affärsvärlden: Ett riskfyllt köp

2011-05-18 06:16

Affärsvärlden har hittat två köpvärda papper i senaste numret. En av dessa bolag är ett riskfyllt köp, enligt tidningen.

Köp Arise Windpower, avvakta med Proact och våga tro på en vändning för Transcom.

De rekommendationerna ger Affärsvärlden i onsdagens tidning.

Affärsvärlden menar att Arise Windpower med tur och skicklighet hamnat i en efterfrågad nisch och att överskotten kommer att fortsätta öka. Aktien är köpvärd.

Arise Windpower håller på att skörda de frukter som det har sått under senare tid samtidigt som bolaget gynnas av en rad trender, och de problem som finns är hanterbara, anser Affärsvärlden.

Tidnignen räknar med att det snabbväxande elföretaget klarar sitt mål och når enomsättning på över 300 miljoner kronor nästa år med en vinst före skatt kring 80 miljoner kronor.

"Det betyder ett p/e-tal kring 18 för 2012 och 9-10 för 2014 om snabbväxarensambitioner håller streck. Bolagets aktie har en botten kring nivån för det egna kapitalet, 40 kronor per aktie, vilket betyder att fallhöjden är begränsad. Nästa kvartalsrapport kommer att generera svagare siffror än vad första kvartalets gjorde, så någon snabb uppgång är inte att räkna med. Det blir i så fall ett bra köptillfälle och på ett års sikt är papperet köpvärt upp till 65 kronor", skriver Affärsvärlden.

När det gäller Proact, som haft en stark utveckling, bedömer Affärsvärlden att risknivån har ökat i bolaget och aktien är inte längre billig. Rekommendationen är avvakta.

Proacts fina kassaflöde möjliggör fortsatt återköp av egna aktier och hög utdelningstillväxt framöver. Men nuvarande värdering, p/e 18 och nettoskuldjusterade 12 gånger rörelseresultat baserat på prognosen 2011 gör bolaget fullvärderat i Affärsvärldens ögon. Jämfört med konsultsektorn handlas aktien med över 50 procents premie på flertalet värderingsmått.

"Det är således läge att ta hem vinsten för dem som varit med om den stora kursuppgången. Men ett nytt stort förvärv kan snabbt förändra förutsättningarna. Bolaget är i en positiv trend vilket dock redan reflekteras i värderingen. Aktien får således sitta på avbytarbänken", skriver Affärsvärlden.

Vad det avser Transcom är tidningens sammantagna bild att bolaget är på väg att bryta den negativa trenden och att detta sker i ett läge då värderingen är pressad.

"Även om det finns klara risker att Transcom fortsätter att vara en underpresterare, tycker vi att risk/reward är attraktivt på nuvarande nivåer. Infrias våra prognoser borde aktien handlas i åtminstone 23 kronor inom ett år", bedömer Affärsvärlden.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom