Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktiestrateger spår börsåret 2011

2010-12-30 12:35

Under december har prognoserna från investmentbankerna rasat in. Affärsvärlden har läst vad fyra av dem tror om börsåret 2011.

Goldman Sachs Europastrateger
Nästa år ökar bolagsvinsterna med 25 procent och 2012 ökar de med 18 procent. Dessa ökningar kan ställas i relation till analytikernas förväntningar om 15 respektive 12 procents vinsttillväxt. Upplagt för många positiva överraskningar, alltså. Drivande faktor till den kraftiga vinsttillväxten är stark global tillväxt.
 
Banken fortsätter att förespråka bolag med exponering mot de snabbväxande BRIC-länderna framför bolag med stor exponering mot Europa. Ett annat tema som väntas fortsätta gå bra är bolag med hög operationell hävstång.
 
Riktkursen för Dow Jones Stoxx Europe 600-indexet är 330, vilket innebär en potential på nästan 18 procent från dagens nivåer.

Goldman Sachs noterar vidare att börsens återhämtning efter finanskrisen i väldigt hög grad påminner om återhämtningen efter it-kraschen, detta trots att det idag finns flera strukturella problem som skiljer återhämtningsfaserna åt. Fortsätter detta mönster att hålla kommer börsåret 2011 att i det närmaste bli en upprepning av börsåret 2005 (se diagram till höger).
 

Morgan Stanleys Europastrateger

Nästa år fortsätter uppgångsfasen på aktiemarknaden eftersom den nominella globala tillväxten kommer att överstiga obligationsräntorna. Ett högre kostnadstryck kommer dock att begränsa vinsttillväxten som stannar på 12 procent. Bankens prognos är att MSCI Europe-indexet står i 1 250 vid utgången av 2011, upp omkring 10 procent från nuvarande nivåer. Bankens optimistiska scenario öppnar upp för en uppgång till 1 410, medan det pessimistiska scenariot innebär ett möjligt ras till 700.
 
Ett tema banken tror på är ökade inflationsrisker, vilket innebär att aktier är mer attraktiva än obligationer. Det innebär också att man bör fokusera på sektorer med bra ”pricing power”, såsom tobak, gruvor, kemikalier och dagligvaror. Sektorer att se upp med inkluderar producenter
av bilar för massmarknaden, hårdvarutillverkare inom it och detaljhandlare.
 
Aktiestrategerna har funnit ett mönster som visar att man ska ha aktier när den nominella BNP-tillväxten överstiger obligationsräntan, och tvärtom. Japan är ett utmärkt exempel. Där har tillväxten nästan uteslutande legat under räntan på den 10-åriga japanska statsobligationen sedan börstoppen 1989 (se diagram till höger).

 
Citigroups globala aktiestrateger
2011 blir det andra året i vinsttillväxtcykeln och då brukar aktiemarknaden stiga ungefär i paritet med vinsttillväxten, noterar strategerna. Banken räknar med att vinsttillväxten blir 12 procent på global nivå och att index stiger i samma takt. En bra strategi att följa är “buy the dips, but don’t chase the rallies”.
 
Det typiska för dessa ”andra-år” är att fokus skiftar från top-down till bottom-up. BNP-revideringar och ränteutvecklingen blir mindre relevant och mer fokus riktas mot mikrofaktorer som vinstmomentum. Då gäller det att hitta bolagen där vinsttillväxten är bäst och här ser banken för närvarande bäst förutsättningar inom industri och sällanköpsvaror. Sämre är utsikterna för energi och utilities (samhällsnyttiga företag som nätbolag, vattenbolag, etc.) (se tabell till höger).
 

Deutsche Banks USA-strateger
Bankens riktkurs för det amerikanska S&P 500-indexet vid utgången av 2011 är 1 550, vilket innebär en uppsida på hela 33 procent jämfört med nuvarande nivåer. Det här motiveras bland annat med att aktier är lågt värderade såväl i förhållande till historiska nivåer som i förhållande till räntebärande papper.
 
På sektornivå föredrar banken cykliska bolag med inhemsk exponering inom finans, industri, sällanköpsvaror och teknik. Banken underviktar defensiva sektorer som dagligvaror, telekomoperatörer och utilities. Hälsovårdssektorn får en neutral rekommendation då det är den klart billigaste sektorn. Osäkerhet och strukturella problem gör dock att köprådet uteblir.
 
En annan faktor som talar för börsen är att den amerikanska aktiemarknaden brukar gå väldigt starkt under året efter mellanårsvalen. Bara 1 gång av 19 har avkastningen varit negativ under detta år. I snitt har börsen stigit med 17 procent (se diagram till höger).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom