Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bästa åren har passerat

2018-02-14 18:00
Ahlsells lager i norska Gardemoen. Foto: Ahlsell

Ahlsell kan lägga ett starkt år bakom sig. Utsikterna framöver är mer osäkra.

VÄNTA Affärsvärlden valde att rata distributören Ahlsell när bolaget gjorde comeback på börsen i slutet av oktober 2016. Kortsiktigt var det fel då aktien såldes ut på 46 kronor och nådde så högt som 56 kronor första handelsdagen. Även om aktien nu står i dryga 53 kronor så har aktiens avkastning från introduktionskursen varit nära 16 procent.

Operativt kan bolaget lägga ett riktigt starkt 2017 bakom sig. Omsättningen ökade med 12 procent till 27,5 miljarder kronor, och rörelsevinsten, justerat för fjolårets börsnoteringskostnader, ökade med nära 15 procent till 2,4 miljarder.

Vid en snabb anblick ser Ahlsell-aktien riktigt aptitlig ut. Ett p/e-tal på under 15 i ett bolag som senaste kvartalet växte med 11 procent organiskt, och lägg därtill förvärvstillväxt. Problemet är, precis som vi var inne på när vi synade aktien sist, att det är vanskligt att extrapolera den fina kortsiktiga utvecklingen. En längre tillbakablick ger en annan bild.

Under de senaste tio åren har Ahlsells omsättning ökat med bara 2,5 procent i genomsnitt och den justerade rörelsevinsten (ebita) har ökat med drygt 7 procent per år. En stor del av vinsttillväxten har alltså kommit via marginalexpansion. Från nuvarande rekordmarginaler är den resan rimligen svårare att göra om. Snarare är det risk för marginalfall när konjunkturen viker.

Knappt hälften av Ahlsells omsättning går till VVS-segmentet. Därefter går ungefär en fjärdedel vardera till El respektive Verktyg & Förnödenheter. Sverige står för två tredjedelar av omsättningen, men omkring 90 procent av vinsten. Ahlsell rider kort sagt i hög utsträckning på den goda, räntedopade, svenska konjunkturen.

Ahlsells relativt låga p/e-tal ska dels ses i ljuset av att investerarna är skeptiska till vinsttillväxten framöver, dels att bolaget sitter på en hyfsad netto­skuld på 2,6 gånger det justerade ebitda-resultatet.

För den som tror på den svenska ”tigerekonomin” finns det bättre alternativ, där betydligt mer skepsis prisats in. Ta konkurrenten Swedol, också ett företag med god medvind, som handlas med en rabatt på cirka 30 procent på ev/ebit på konsensusprognoserna. Bygghandlaren Byggmax och köksbolaget Nobia är andra pressade alternativ.

Slutligen lär det bara vara en tidsfråga innan pe-bolaget CVC, som satte Ahlsell på börsen, säljer sina resterande aktier. Via två försäljningar i maj och september i fjol minskade CVC från 263 miljoner till 110 miljoner aktier.

Affärsvärlden fortsätter att stå vid sidan om.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom