Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bensin på skuldbrasan

2019-02-06 18:00

Nordiska Värdeportföljen fortsätter övervintra skakiga konjunkturutsikter och skuldsättningsrisker i defensiva värdecase.

När det här skrivs har tre av totalt 12 innehav i Nordiska Värdeportföljen rapporterat för den här rapportsäsongen.

Därtill utökades häromveckan positionen i tillväxtmarknadsoperatören Millicom, efter att kursuppgången på budintresse från branschkollegan Liberty Latin America varit återhållsam. Buddiskussionerna föll dock snabbt igenom, enligt nyhetsbyrån Bloomberg på grund av skepsis från Millicom-sidans ledning. Oddsen för en placering ser dock fortsatt goda ut. Antingen så driver Stenbecks storägande investeringsbolag Kinnevik på en strukturaffär i närtid, eller så erbjuder ett fristående Millicom lågvärderade kassaflöden som delas ut.

För att finansiera Millicom-ökningen såldes övervikten mot vindkraftsprojektörer ned något. Dels tog vi ned Arise till en bevakningsposition på endast 1 procent av portföljvärdet, men framförallt minskades Eolus Vinds portföljvikt till 19 procent. Eolus rapporterade därefter ännu ett mellankvartal, där större projekt gick framåt enligt plan men där väldigt lite är slutfört före sommaren. En ordinarie utdelning på 1,5 kronor per aktie, motsvarande 3 procents direktavkastning, har adderats till portföljens kassa.

Europris (8 procents portföljandel) säsongsmässigt viktiga fjärde kvartal blev en stark Norgehistoria. Lågpriskedjans jämförbara försäljning växte hela 7 procent på en marknad vars tillväxt skattas till blygsamma 0,4 procent. Lönsamhetsmässigt kom kvartalet in lägre än fjolårsutfallet, på 15,1 procents rörelsemarginal mot 16,2 procent i fjol, bland annat till följd ökad kampanjaktivitet och från fortsatt stora investeringar i ett nytt, mer automatiserat centrallager. Den ordinarie utdelningen höjs till motsvarande nära 7 procents direktavkastning och inräknat rapportuppgång värderas Europris bakåtblickande till runt 10 gånger ett stabilt växande och konjunkturtåligt rörelseresultat, ev/ebit. Det är alldeles lågt för den som beaktar betydande uppsida från dels lagerinvesteringen och dels det avtalade inköpssamarbetet samt 20 procentiga delägandet i Skänninge-baserade ÖOB. Affären möjliggör ett senare helförvärv av ÖOB, till redan inlåsta attraktiva prisvillkor för Europris-sidan.

Telenor (3 procent) bjöd på en halvsvag kvartalsvinst, men även besked om att operatörskoncernens alltför låga skuldsättning ska upp via återköp, vilket vi gillar.

Under de tre veckor som förflutit sedan förra uppdateringen i Affärsvärldens magasin har fortsatt defensivt positionerade Nordiska Värdeportföljen givit dryg 1 procents totalavkastning. Stockholmsbörsen har gett det tredubbla, drivet av cykliska exponeringar. Indexledningen sedan starten av Affärsvärldens Analys+ modellportföljer, för ett drygt år sedan, förblir ändå inte så pjåkiga 15 procentenheter.

Att USA:s centralbank Federal Reserve vid senaste räntemötet tonade ned retoriken kring räntenormalisering har gjort sitt för att locka tillbaka inte minst cykliskt risktagande, baserat på hoppet om att en konjunkturnedgång ska åtminstone kunna mildras.

Att lappa ihop överskuldsatta västekonomier med ytterligare bensin på skuldbrasan ger knappast någon fundamental stabilitet för den som vill ha god riskjusterad avkastning långsiktigt. Nordiska Värdeportföljen rullar därför vidare med defensiv inriktning.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom