Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Björnen får stryka på foten

2017-11-08 14:00

Aktiva portföljen släpper hedgeupplägget och köper två mindre bolag som båda har god potential.

Stockholmsbörsen steg med 0,8 procent i förra veckan, vilket innebar den åttonde veckan i rad med stigande kurser. Aktiva portföljen tappade 0,3 procent.

Denna vecka genomförs en höststädning i portföljen, där vi klipper bandet med vår stora surdeg – den omtvistade positionen i Xact Bear. Redaktionens mer pessimistiska skribenter hade gärna behållit, då de bara ser det som en tidsfråga innan börsen handlas på lägre nivåer. Samtidigt får man ibland inse att ”Markets can remain irrational longer than you can remain solvent”.

Aktiva portföljen påbörjade hedgestrategin våren 2015 då börsen framstod som dyr. Initialt var strategin riktigt framgångsrik, men på slutet har det kostat på att ligga med låg börsexponering. Facit sedan börs­toppen våren 2015 är för Stockholmsbörsens del en uppgång med 17 procent, medan aktiva portföljen bara stigit med 3 procent. Det är vi naturligtvis inte nöjda med.

Portföljen återgår nu till att fokusera på kärnverksam­heten, bra aktiecase. Samtidigt kommer vi att fundera på hur vi framöver på bästa sätt kan förpacka våra aktierekommendationer. En aktiv portfölj som handlar på några veckors sikt är en ganska smal produkt. Transaktionskostnaderna riskerar dessutom att bli höga om för många ska hoppa på och av en aktie samtidigt. Placeringshorisont och riskvilja skiljer sig också mycket åt mellan olika placerare. Kanske är lösningen flera portföljer med olika teman och strategier? Vi återkommer på den punkten.

Slutligen, vi har sagt det flera gånger tidigare, men det tål att upprepas: Portföljen lämpar sig bäst som inspiration och som bollplank, snarare än något man följer ­slaviskt.

Denna vecka säkrar portföljen vinsten i SBB. Två kvartalsrapporter på raken har som förväntat bekräftat att samhälls- och bostadsfastighetsbolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning stärks som planerat. Sentimentet i sektorn gör dock att aktien kan få svårt att röra sig uppåt i det korta perspektivet.

Portföljen tar samtidigt position i Actic Group, mest kända för att driva gym- och idrotts­anläggningar vid simhallar runtom i Sverige. Affärsvärldens råd att teckna noteringen på 50,5 kronor i våras har så här långt haft en mycket svag utveckling. ­Aktien står mer än 20 procent under teckningskursen.

Första halvåret som noterat bolag har Actics organiska tillväxt varit klart godkända 4 procent, och snittintäkten per medlem har ökat 13 procent. Vad som däremot varit en ­besvikelse är att bolaget tappat ungefär 3 procentenheter justerad ebitda-marginal, med ett utfall första halvåret på 16,1 procent mot 19,3 procent under samma period i fjol. Affärsvärlden räknar även fortsatt med att Actic senast år 2019 taktar en ebitda-marginal i linje med målgolvet på 20 procent. Redan år 2019 kommer ev/ebit-multipeln att vara en­siffrig.

Vid tecknarådet såg Affärsvärlden fundamentalt stöd för en aktiekurs på 60 kronor. Det är över 50-procentig uppsida dit. Sedan dess har inga kända långtidsförutsättningar förändrats i större mån till det sämre, utan Actic förblir ett kapitallätt kassaflödescase i en konjunkturstabil tillväxtbransch som konsolideras. Aktiva portföljen tar position i Actic inför rapporten den 14 november.

Ny i portföljen är också Enea, som levererade en stark nio­månadersrapport. Aktien handlas kring ev/ebit 10 för 2018, mycket lågt för ett höglönsamt mjukvarubolag. Bolaget tog ­nyligen in nytt kapital i en riktad nyemission, vilket indikerar att nya förvärv kan komma när som helst. Samtidigt kan ett positivt utfall i tvisten med en av bolagets storkunder ge ordentligt kassaklirr. Vi gillar risk/reward och tar position.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom