Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsveckans femetta

2011-02-07 07:21

Tidningen Börsveckan har hittat fem köpvärda aktier i senaste numret.

Börsveckans analyser i det senaste numret, årets sjätte, mynnar ut i fem köprekommendationer (Formpipe, Nolato, Knowit, Micronic och SSAB) och två avvakta (Bergs Timber och Elanders). Bergs Timber står inför utmaningar. Stigande råvarukostnader och fallande trävarupriser pressar lönsamheten. Till detta kommer valutaeffekter och oron i de för bolaget stora marknaderna Nordafrika och Mellanöstern. Då hjälper det inte så mycket att efterfrågan inom framförallt byggindustrin är på återhämtning. Riskerna är för stora och Börsvecken väljer att avvakta.

Elanders är äntligen på rätt väg. Bolaget gjorde vinst fjärde kvartalet och aktien steg. Efterfrågan verkar ha bottnat under 2010 men man bör ändå vara försiktig i sina tillväxtantaganden för 2011. Börsveckan spår en omsättningsökning om 10 procent för helåret och om bolaget når målet om en rörelsemarginal på minst 7 procent ger det en vinst per aktie runt 4 kronor.

Till dagskurs blir p/e-talet nästan 8. Börsveckan drar slutsatsen att bokslutsrapporten var ett steg i rätt riktning men att det inte räcker ända vägen till en köprekommendation. Rekommendationen höjs dock från sälj till neutral.

Formpipe rasade efter förra veckans svaga bokslut, då omsättningen backade med drygt 11 procent och resultatet med 50 procent. Avvaktande hållning hos kunderna samt bolagets nya strategi som renodlat mjukvarubolag (det vill säga utan konsulttjänster) pressar. Det kan ta tid för bolaget att komma tillbaka till sina gamla marginalnivåer men lyfter man blicken finns det mycket som talar till Formpipes fördel, som en gradvis ökad efterfrågan från den offentliga sektorn i kombination med nya marknader. Dessutom finns möjligheter till kompletterande förvärv och Börsveckan tycker att kursnivån på 13-14 kronor är klart intressant.

Knowits rapport vittnade i likhet med branschkollegornas om en viss kostnadsinflation i form av ökande löner. Vidare har de förvärv som Knowit gjort påverkat lönsamheten negativt. Annars har bolaget en god spridning mellan stora och små kunder. Om man spår en omsättningstillväxt på drygt 10 procent i år, kan vinst per aktie landa på nära 8 kronor per aktie och p/e-talet blir då 9,3 när aktien står i 74 kronor. Därmed lockar värderingen fortfarande, enligt Börsveckan som står fast vid sin köprekommendaiton.

Micronic Mydata hade stark avslutning på 2010 och 2011 kan också bli bra, med goda möjligheter för bolagets ldi-projekt. Dessutom, med 580 miljoner kronor i kassan, ser utsikterna mycket lovande ut, enligt Börsveckan som spår att 2011 års resultat kan hamna runt 2 kronor per aktie vilket i sin tur motiverar en kurs på minst 25 kronor.

Nolatos bokslut var riktigt stark, med extrautdelning och höjda finansiella mål.

Kursen är dock låg vilket öppnar för ett bra köpläge. Börsvecken spår en tillväxt på cirka 10 procent för 2011 och rörelsemarginalen bör stiga till 8 procent. Det ger en vinst per aktie på 8:40 kronor efter räntekostnader och skatt, med p/e-tal 10,3. Attraktivt, speciellt med tanke på den starka balansräkning som möjliggör fler förvärv inom Medical-området. Om det inte blir förvärv kommer Nolato att kunna dela ut lika mycket igen i år.

SSAB får köprekommendation. Aktiviteten på stålmarknaden har förbättrats väsentligt under 2011 och priserna ser ut att fortsätta uppåt. Med dagens nedpressade kurs blir rådet således köp.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom