Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Christer Brandberg storägare i två börsbolag

2004-04-16 09:11

Finansmannen Christer Brandberg hör till dem som storshoppat på börsen sista tiden.

SeneaRune Andersson

DisplayitJohan Björkman

Dag Tigerschiöld

Skandigen

LGP Axis Mydata Harald Lundenkapitalförvaltning Kallström

Lotta Edling

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom