DI: Köp lågriskaktien

2012-05-14 06:54 Affärsvärlden Redaktionen

Dagens Industri har hittat ett svenskt verkstadsbolag där risken är låg och uppsidan hög.

Efter de investeringar som genomförts är SSAB i gott strukturellt skick och redo att möta en högre efterfrågan.

Även om det kan dröja är risken i aktien låg och det ger fog för en köpsignal, om än svag.

Det skriver Dagens Industri i måndagens tidning där stålbolaget analyseras.

Risken för aktien det närmaste året är om den nordamerikanska marknaden inte skulle ta fart. Potentialen ligger samtidigt i att volymerna på den europeiska marknaden kommer tillbaka med kraft.

"I ett sådant scenario borde SSAB:s aktie stiga med minst 50 procent. Chansen för att det sker ska dock inte överskattas", skriver DI.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom