Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”En lucka i marknaden”

2018-02-14 18:00
Erika Wranegård förvaltar Öhman Grön Obligationsfond som lanserades i oktober i fjol. Foto: Erik Ardelius
Hur länge har du jobbat hos Öhman och vad har du för tidigare bakgrund?

– Jag har arbetat här i fyra år med förvaltning, framför allt med inriktning mot ­räntesidan. Tidigare har jag arbetat på Morgan Stanley i London, bland annat med analys av telekombolag.

Varför startade ni en fond för gröna obligationer?

– Vi såg att det fanns en lucka på marknaden för den här typen av fond som främst är inriktad på gröna företagsobligationer. Där skiljer vi oss från andra gröna obligationsfonder som investerar i obligationer som emitteras av stat, kommuner eller landsting. Med den här fonden blir det möjligt för ­investerare att hitta ett alternativ som kan skapa högre förväntad avkastning.

Och vad är egentligen en grön ­obligation?

– Det är en obligation där det lånade kapitalet är öronmärkt för klimatpositiva projekt. Gröna obligationer omfattar bland annat projekt inom förnybar energi, anpassning till klimatförändringar eller ny teknologi och forskning.

Hur har den här marknaden utvecklats?

– Den första gröna obligationen emitterades av Världsbanken 2008 med syfte att finansiera klimatpositiva projekt. I dag finns det över 550 emittenter från 45 olika länder. Emittenterna finns i flera olika sektorer som överstatliga utvecklingsbanker, stater, kommuner och landsting, samt företag. På svenska marknaden finns det drygt 130 utestående gröna obligationer emitterade av totalt 38 emittenter.

Och vilka av dessa väljer ni att investera i?

– Vi väljer främst emittenter med hög kreditvärdighet, men kommer även kunna ta en del high-yield när det börjar emitteras gröna high-yield-obligationer. Eftersom utbudet av gröna företagsobligationer än så länge ändå är begränsat placerar vi också i andra gröna obligationer samt andra räntebärande värdepapper. Placeringarna görs globalt, men vår primära investeringsmarknad är Norden.

Kan du ge några exempel på obligationer som du har i portföljen?

– Vi har till exempel obligationer emitterade av Vasakronan där pengarna går till finansiering av bland annat energieffektivisering av fastigheter och förnybar energi för byggnader. Ett annat exempel är Sveaskog som emitterat en obligation för investering i skogsindustrin. Vi har också obligationer från Volvofinans som bland annat finansierar utvecklingen av miljöbilar som el-, hybrid- och biogasbilar. Jag tycker man kan se att det finns ett ökat intresse från ­företag att emittera gröna obligationer.

Vad har ni för löptid i portföljen?

– Durationen är 2–2,5 år. Just nu ser vi ju att centralbankerna runt om i världen blir mer hökaktiga, så därför ligger vi för närvarande i den kortare delen av det intervallet.

Vad har ni sett för intresse från investerarna för den här fonden?

– Det är just efterfrågan från våra kunder som har gjort att vi startat fonden. Hittills har det framför allt varit institutioner som placerat i den, men i takt med att vi kan få in fler emittenter med högre ränta tror jag att fler privatpersoner kommer att bli intresserade.

Hur tror du att den här marknaden kommer att utvecklas framöver?

– Jag tror att vi kommer att se en väldigt starkt tillväxt. Nu i januari kom Mats ­Anderssons utredning om hur marknaden för gröna obligationer ska främjas, så det är inget tvivel om att det kommer att finnas stöd från den politiska sidan också.

Erika Wranegård

Förvaltar: Öhman Grön Obligationsfond.

Förvaltat kapital: Cirka 400 miljoner kronor.

Utveckling: +/- 0 sedan starten i oktober 2017.

Erik Aronsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom