Extrautdelning i sikte

2017-01-10 22:00 Jonas Elofsson
Oljefavorit. Tethys Oil gynnas av väsentligt lägre kostnader per fat än förra året. Foto: Fotograf Jonas Elofsson 2016

Stigande oljepris, ökad produktion och låga produktionskostnader skapar ett starkt vinst­momentum för Tethys Oil. Förutsättningarna för en ny extrautdelning i år är goda.

Köp. Oljebolaget Tethys Oil har efter ett par svaga år på börsen revanscherat sig och handlas nu dryga tian under kursrekordet 92,5 kronor från september 2014. Uppgången från 50 kronor till 80 kronor på fyra månader är motiverad givet uppgången i oljepriset, fallande produktionskostnader och fortsatta produktionsökningar.

I en utpräglad högriskbransch är Tethys Oil nästan ett under av operationell stabilitet. I princip all produktion härrör från tre olika fält via bolagets 30-procentiga andel i den gigantiska licensen i sultanatet Oman. Produktionen har stadigt ökat med cirka 2 000 fat per år och har under 2016 etablerat en ny nivå på över 12 000 fat per dag. På årsbasis ökade produktionen med 22 procent i det tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet genomfördes nio borrningar och sex nya produktionshål. En fortsatt stadig produktions­ökning är rimlig att anta givet att borraktiviteten förväntas fortgå som under tidigare kvartal, vilket kommunicerades vid senaste rapportpresentationen.

Utöver produktionsökningen gynnas Tethys Oil av väsentligt lägre operativa kostnader per fat (opex) än under föregående år. Under 2015 låg opex mellan 11 och 12 dollar per fat jämfört med mellan 7,3 och 9,3 dollar per fat under de tre första kvartalen 2016. Det förklaras av en generell kostnadsminskning givet avkylningen i oljebranschen, men även klassiska skalfördelar, då cirka 50 procent av kostnaderna är fasta.

En avgörande parameter för ett oljeproducerande bolag som Tethys Oil är oljepriset, som för bolagets räkning släpar efter Brent-priset med två månader. I förra veckan noterade Brentoljepriset över 58 dollar per fat – den högsta nivån sedan juli 2015. Oljepriset har ökat med 30 procent sedan i november, då Opec tillsammans med en rad andra oljeproducerande länder lyckades enas om produktionsnedskärningar.

Det återstår dock att se om uppgörelsen kommer att följas av alla parter och om produktionen faktiskt minskar beständigt. Enligt vd Magnus Nordin är ett oljepris mellan 40 och 55 dollar per fat rimligt i det korta perspektivet. Det är en nivå där amerikanska skifferolje­producenter inte lockas tillbaka, och det är samtidigt en tillräckligt hög nivå för att stora oljeproducerande länder kan återhämta sig.

Sammantaget skapar den nuvarande trenden i oljepris, ökad produktion och låga produktionskostnader ett starkt fritt kassaflöde (FCF). Tethys Oil hamnar i toppen på Stockholmsbörsen över förväntad FCF-yield (se tabell sidan 42) för 2017 och 2018. Det fria kassa­flödet kan användas till utdelningar, återköp eller förvärv.

Under 2016 har Tethys delat ut totalt 4 kronor via ordinarie och extra utdelning samt återköpt aktier. Vi bedömer att minst lika mycket skiftas ut till aktieägarna under 2017, motsvarande en direktavkastning på 5 procent.

I nuläget uppskattar vi netto­kassan till drygt 400 miljoner kronor eller motsvarande 14 procent av börsvärdet. Trots utskiftningarna till aktieägarna finns fortfarande ett betydande förvärvsutrymme. Bolaget letar aktivt efter nya licenser i närområdet, men har hittills inte funnit några som uppfyller bolagets höga krav. Samtidigt står inte aktiecaset och faller med förvärv. Tethys Oil har bara utnyttjat cirka 20 procent av sin befintliga licens och utsikterna till fortsatt stark organisk tillväxt är därför mycket goda.

På risksidan finns det volatila oljepriset och den politiska risken i Oman.

Affärsvärlden har länge haft Tethys Oil som en favorit i olje­sektorn. Vi gillar bolagets konservativa inställning till risk i en utpräglad högriskbransch. Reserverna har ökat trots en stadig produktionsökning. Den starka balansräkningen och en värdering på ev/ebit under 7 på vår prognos för 2017 talar för kurslyft. Köp med riktkurs 100 kronor.

Jonas Elofsson

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS