Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fem köprekar från Handelsbanken

2011-02-07 06:39

Handelsbanken Capital Markets har analyserat fem aktier. Tre får rekommendationen köp och två får öka.

Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för Nordea till 90 kronor (86) och upprepar sin rekommendation öka för aktien efter bokslutsrapporten.

Det framgår av en analys daterad den 3 februari.

"Vi tror att provisionsnettot och tradingintäkterna kommer att fortsätta överraska på uppsidan kommande kvartal. Vi höjer våra estimat för ickeränterelaterade intäkter därefter, vilket höjer vår prognostiserade vinst per aktie med 7 respektive 8 procent 2011 och 2012", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken Capital Markets har sänkt sin riktkurs för Electrolux till 220 kronor från tidigare 250 samtidigt som rekommendationen köp upprepats.

Det framgår av en analys daterad 2 februari.

Att Electrolux delar ut betydligt mindre pengar än väntat får Handelsbanken att dra slutsatsen att bolaget avser att göra stora förvärv, betydligt större än vad banken räknat med. Enligt Handelsbanken utgör detta en risk som därför återspeglar sig i den sänkta riktkursen.

Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på Sandvik från 150 till 145 kronor. Rekommendationen köp står fast.

Det framgår av en analys från den 3 februari.

Banken har sänkt sina estimat för vinsten per aktie med 7 respektive 5 procent för de två kommande åren efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet som innehöll en stark orderingång men svag lönsamhet.

"För att återuppbygga förtroendet, behöver Sandvik leverera en anständig lönsamhet under de närmste följande kvartalen och direkt ta itu med lönsamhetsproblemen inom SMT", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för Bilia till 150 kronor (145) och upprepar rekommendationen köp för aktien inför bokslutet den 9 februari.

Det framgår av en analys daterad den 2 februari.

"Vi höjer våra vinstestimat något för att reflektera förväntningar om att svensk nybilsförsäljning blir ännu bättre 2011 än 2010. Givet ett p/e-tal på 8 för 2011, en ev/ebit-multipel på 6 och en direktavkastning på 6 procent, argumenterar vi för att värderingen är klart attraktiv", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på Atlas Copco till 170 kronor, från tidigare 175 kronor. Rekommendationen öka står fast.

Det framgår av en analys från 2 februari.

Banken tror att konsensus kommer att justeras ned med cirka 5 procent efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet. Handelsbanken har själv sänkt sin prognos för vinsten per aktie 2001 med 3 procent.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom