Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Fin vinst i förvärvaren

2017-06-27 22:00
BE Group Rekommendation: Vänta Startkurs: 28,70 kronor Slutkurs: 60 kronor Utveckling: +109,1 procent OMXSPI: +30,1 procent

FEL. I stålhandlaren BE Group såg börsredaktionen viktiga förbättringar i verksamheten. Bedömningen blev dock att det saknades tillräckligt tydliga konjunktursignaler för att våga sätta större värde på BE Groups stora hävstång mot stålmarknaden.

Året som följde överträffade börsredaktionens lågt ställda förväntningar: stålmarknaden blev riktigt stark, och när såväl stålpriser som volymer drog iväg gav det snabbt förbättrade vinster. Vänta-rådet blev fel då aktien mer än fördubblades.

Affärsvärlden valde att byta fot häromveckan: i nummer 23/2017 gavs BE Group en köprekommendation med 80 kronor i riktkurs.

Bravida Rekommendation: Köp Startkurs: 48 kronor Slutkurs: 60 kronor Utveckling: +25,0 procent OMXSPI: +14,2 procent

RÄTT. Rubriken ”Stabil förvärvare i byggsvängen” sammanfattade vår syn på Bravida väl. Vi bedömde att bolaget hade goda förutsättningar att fortsätta växa i snabb takt givet bolagets aktiva och framgångsrika förvärvsstrategi.

Även om bolagets organiska tillväxt initialt utvecklades något svagt fortsatte den höga förvärvstakten. Bravida utvecklades som väntat och rörelseresultat för 2016 hamnade exakt på vår prognos.

Aktien utvecklades bra och nådde vår riktkurs redan den 24 oktober. På kursen 62 kronor värderas aktien till p/e 16 på analytikernas prognos för 2017.

Coloplast Rekommendation: Köp Startkurs: 478,20 danska kronor Slutkurs: 556 danska kronor Utveckling: +16,3 procent OMXSPI: +23,0 procent

FEL. Det danska medicin­teknikföretaget Coloplasts aktie såg billig ut vid den här tidpunkten förra året och kursuppgången sedan dess, +23 procent, rimmar väl med den köprekommendation och kursuppgång vi skissade på. Av tekniska skäl klassar vi ändå den här rekommendationen som en miss.

Orsaken till vår njugga inställning till våra egna tips är att vi satte upp en riktkurs på 556 danska kronor. När den riktkursen, en uppgång med 16 procent, nåddes i april i år hade börsen som helhet utvecklats ännu bättre, upp 23 procent, vilket sammantaget betyder att det hade varit bättre att inte köpa aktien.

Lexington Rekommendation: Vänta Startkurs: 25,54 kronor Slutkurs: 27,90 kronor Utveckling: +9,2 procent OMXSPI: +30,1 procent

RÄTT. Trots ett kraftigt­ kursfall efter börs­introduktionen lockade inte Lexington, kläd- och hemtextilbolaget inriktat på amerikanskt östkustmode. Dyr expansion på flera stora marknader samtidigt, svag tillväxt och ojämn lönsamhet talade emot aktien.

Fjolåret bjöd på svag tillväxt (3 procent), ett rörelseresultat strax under nollan. Första kvartalet i år bjöd på en viss förbättring, men inte tillräckligt för att göra aktien till en vinnare.

Nyligen, den 31 maj, aviserades en mindre nyemission som tyngt aktien. Trots en viss uppgång senaste året har aktien sackat efter Stockholmsbörsen rejält.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom