Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

För tidigt köpa vårdbolaget

2018-03-14 18:00
Vill mer. Ambeas vd Fredrik Gren har satt upp ambitiösa tillväxtmål. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Välfärdsföretagen har haft ett tungt år på börsen. Och så kommer det att fortsätta. Avvakta med Ambea-aktien, ett av de större företagen i branschen.

VÄNTA Trion Attendo, Capio och Humana, alla vårdföretag som har börsnoterats i Stockholm under de senaste åren, har inte direkt rosat aktiemarknaden. Två av de tre företagens aktier har tvärtom backat rejält på börsen efter introduktionsdagen. Genomsnittsutvecklingen för de tre bolagen ligger på minus 8 procent. Lägg till specialistvårdbolaget GHP, minus nära 40 procent sedan introduktionsdagen för snart tio år sedan, och bilden är komplett. Sifferbitaren hade redan framtidsutsikterna klara för sig när vård- och omsorgsbolaget Ambea, före detta Carema, för snart ett år sedan var på tur att bli den senaste börsnykomlingen i branschen.

Bolagets dåvarande ägare, det amerikanska riskkapitalbolaget KKR och den svenska kollegan Triton, pressade ut halva bolaget, aktier för cirka 2,5 miljarder kronor, dagarna före Social­demokraternas kongress i april där en av de viktigaste frågorna handlade om att sätta ner foten och att fatta ett beslut i den infekterade frågan om ”Vinster i välfärden”. Sedan dess har överskottet som Ambea redovisat, under fjolåret uppgick rörelse­vinsten till 400 miljoner kronor, i vart fall inte gått till Ambeas ägare. Efter ett glädjeskutt under försommaren har kursen fallit med en tredje­del från i somras och med 13 procent sedan introduktionen.

Vad fattas bolaget? Det är i vart fall inget fel på viljan. Bolaget har långtgående finansiella mål som formulerats av vd:n och den tidigare McKinsey-konsulten Fredrik Gren, som tillträdde för sju år sedan. Når bolaget upp till målen, en tillväxt på 8–10 procent per år under de kommande åren och en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar, på 9,5 procent per år, är aktien inte dyr. Under fjolåret och 2016 steg omsättningen med 9 respektive 9,5 procent men mycket lite talar för att tillväxten når upp till de talen i år och nästa år – försåvitt inte företagsledningen fortsätter på den inslagna vägen och köper bolag. Under fjolåret köpte Ambea sex företag.

Vårdbolaget har numera över 6 000 vårdplatser, ungefär lika fördelade inom äldreomsorg och stöd till handikappade eller funktionsnedsatta personer. Ett hundratal platser finns dessutom i Norge. Mer än hälften av de gamla och sjuka bor i Ambeas egna boenden, vilket generellt ger bättre avkastning för bo­laget, upp till nära 3 000 kronor per säng och natt för svårt sjuka och oroliga personer som be­höver dygnet runt-övervakning. Egen regiuppdragen under fjolåret stod för 64 procent av intäkterna.

Entreprenaduppdragen ger lägre intäkter än egen regi-uppdragen, i vissa fall bara hälften. Egen regi-uppdragen ska också öka framöver, enligt Gren, på bekostnad av entreprenaduppdragen som under förra året minskade med 7–8 procent. Koncernens tredje verksamhetsområde, Bemanning, växer snabbast. Uppgången är 25 procent under fjolåret men som andel av koncernomsättningen står detta det minsta affärsområdet bara för ungefär 5 procent.

En jämförelse med konkurrenterna ger vid handen att bolaget är snabbväxaren i sällskapet, och som sagt, under de senaste två åren har taktiken gått hem, tack vare förvärv. Men aktien har som sagt pressats. Först av den politiska diskussionen om vinsterna i välfärden och nu på senare tid av lock up-perspektiven i prospektet. Om ett par veckor är det fritt fram för chefer och styrelseledamöter att sälja ut sina aktier efter att årsdagen på börsen har passerats.

Oavsett hur det går i valet i höst kan man vara säker på att diskussionerna om hur skatte­pengarna används i vården kommer att fortsätta. Det är bra för skattebetalarna, men när det gäller välfärdsbolagen är känslan onekligen att de har hamnat i en återvändsgränd. Med p/e-tal som i år och nästa år – vid optimistiska antaganden – hamnar på 17 respektive 15 är förutsättningarna för en kursuppgång små. Efter börsnoteringen för ett år sedan rekommenderade vi läsarna att sälja aktien. Men än är det för tidigt att köpa tillbaka aktien. Vänta.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom