Gyllene tider ligger i kursen

2016-11-29 22:00
Vad är ett väl avvägt pris för ett kilo koppar? 10–11 dollar, cirka 100 kronor, som grundämnet kostade på världsmarknaden för 6–7 år sedan? Eller cirka 50 kronor, som den rödglänsande halvädelmetallen betingar nu i slutet av november. Foto: Johan Lidman

Svagare krona, högre metallpriser och amerikanska planer på infrastrukturbyggen har satt fart på Bolidenaktien. Men med dagens rekordnivåer finns inga utrymmen för bakslag.

Vänta. Råvaruaktier har rusat på världens börser under de senaste veckorna. Här hemma har Boliden-aktien stigit 70 procent i år. Senaste skjutsen fick aktien när priset på nickel steg med över 5 procent på en enda dag i förra veckan.

Den som vill investera i gruvaktier gör förstås klokt i att ha en uppfattning om vartåt metallpriserna är på väg. Och den som vill investera i börsens största gruvbolag, Boliden, bör skaffa sig en uppfattning om vartåt priserna på koncernens två största produkter, koppar och zink, barkar. Alltså – vad är ett väl avvägt pris för ett kilo koppar? 10–11 dollar, cirka 100 kronor, som grundämnet kostade på världsmarknaden för 6–7 år sedan? Eller cirka 50 kronor, som den rödglänsande halvädelmetallen betingar nu i slutet av november.

Bolidenaktien har under den senaste femårsperioden mer än dubblats i värde, vilket gör den till bäst i branschen. Med backspeglarna inställda på tre och på två år blir ­resultatet detsamma: Boliden är bäst i klassen. Under det senaste året har däremot flera av de stora tidigare tillbakapressade, internationella gruvbolagen gett bättre totalavkastning.

Viktigaste orsaken till rallyt bland råvarubolagen är att metallpriserna tycks ha passerat en botten i somras. Kopparpriset kan utgöra exempel. Det noterades till 4 300 dollar per ton i somras. Sedan dess har spot­priset stigit 30 procent till 5 600 dollar. Den allt svagare kronan ger ytter­ligare skjuts åt Boliden. Tio procents förstärkning av dollarn gentemot kronan betyder nära 1,4 miljarder i ökad årsvinst, knappt 4,90 kronor per aktie.

Efter det amerikanska presidentvalet har branschen kommit i ropet av andra skäl och Boliden noterar näst intill dagligen nya kursrekord. Den blivande presidenten Donald Trumps löften om infrastrukturinvesteringar driver upp priserna på råvaror.

En tredje orsak till Bolidens lyft står att finna i att gruvkoncernen under de senaste åren infört effektivare gruvbrytning, bland annat med självkörande fordon och långt driven ­decentralisering.

Bolaget invigde 2014 en av sina största investeringar på många år, i praktiken en ny gruva i anslutning till den gamla gruvan i Garpenberg i södra Dalarna. Vd:n sedan nio år, Lennart Evrell, har svårt att dölja hur nöjd han är med att investeringen blev verklighet:

– Garpenberg är en av världens bästa gruvor. Det är en helt sanslös framgång. Vi investerade 4 miljarder och gjorde ett ebitda-resultat på nästan 2 miljarder kronor förra året, säger han.

Gruvan, som utvinner zink, silver, bly och guld, kompletterades i somras med förvärvet av en annan gruva, finska Kevitsa, som i första hand utvinner nickel, koppar och platina.

Säljare var amerikanska First Quantum Minerals. Priset, cirka 6 miljarder kronor, framstår i efterhand som ett fynd. Affären gjordes upp när nickelpriset slog i botten i våras. Redan två år tidigare, under 2014, förvärvades Kylylahti i Finland i gruvdistriktet Outokumpu.

Finlandsförvärven innebär något av en strategiändring för Boliden. ­Företaget har under de senaste tolv åren, efter det att bolaget 2004 ­genomförde en strukturaffär med just finländska Outokumpu, förlitat sig på att vidareutveckla de gruvområden som bolaget redan har haft under sitt paraply.

Ambitionen har således varit att driva koppargruvan Aitik, men också gruvor i Irland (zink och bly) och Garpenberg samt fyra mindre gruvor i Skellefteå­fältet (zink, koppar, guld och silver). Strategin med gruvnära prospektering har varit framgångsrik och ledde bland ­annat till att gruv­bolaget 2011 öppnande en ny guldgruva, Kankberg i Bolidenområdet.

Nya idéer för att utveckla verksamheten ­ytterligare saknas inte. Lennart Evrell ­säger sig ha en omfattande lista av potentiella affärsutvecklingsmöjligheter. Han är inte främmande för att köpa nya gruvor utomlands, också utanför Norden. Dessutom finns planer på att öppna en ny stor koppargruva i Laver i hjärtat av Norrbotten, nära Älvsbyn. Gruvan kommer att – om den blir verklighet – likna koncernens koppargruva i Aitik. Just nu hanterar gruvmyndigheten Bergstaten ärendet.

Jämförelsen med den snart 50 år gamla Aitikgruvan säger en del om Bolidens ­ambitioner. Koppargruvan Aitik har med åren utvecklats till Bolidens kronjuvel, en 3 kilometer lång och 420 meter djup grop.

Men det stora dagbrottet strax söder om Gällivare har under de tre senaste åren ­tappat i betydelse för Bolidens rörelsevinst. För tre år sedan stod Aitik för en tredjedel av gruvbolagets rörelsevinst, en siffra som ­under 2014 föll till 25 procent och som i fjol föll ytterligare, till 5 procent när Aitiks rörelseresultat krympte till 183 miljoner kronor, att jämföra med koncernens rörelsevinst om 3,6 miljarder kronor.

Nu väntar sig Evrell och den övriga ­ledningen att Aitiks resultat ska förbättras. En viktig orsak till förbättringen är att ­malmen väntas bli rikare framöver. ­Under åren 2017 till 2019 spås malmen i Aitik ­innehålla 20 ­procent mer koppar än vad som var fallet under 2016. Dessutom ska nya krossar, som malar ner malmen, vara på plats om två år, en investering på över en miljard kronor.

Boliden har en ovanligt stabil resultattradition bakom sig för att höra hemma i den svängiga gruv- och råvarubranschen. Bolaget har, till skillnad från många internationella gruvbolag och exempelvis den svenska stålkoncernen SSAB, inte redovisat ett enda förlustår under de senaste tolv åren.

Resultatutvecklingen är ändå cyklisk där ett sämre år brukar följas av fyra eller fem starka år. Det senaste dåliga året var 2013, då vinsten i rörelsen krympte samman till 1,8 miljarder kronor, en rörelsemarginal kring 5 procent. Upprepar sig historien bör därför år 2016 och 2017 ge vinstnivåer kring 4,5 till 5,5 miljarder kronor (p/e 20 respektive 16). Sedan kan det vara dags för ett svagare år.

På kort sikt ljuder inga omedelbara ­larmsignaler. Världsmarknadspriserna på Bolidens viktigaste produkter är fortfarande påtagligt lägre än genomsnittet under de ­senaste tio åren. Analytikerna är så gott som eniga om att aktien är prisvärd, 15 av 18 har köp eller vänta.

Affärsvärlden bedömer att råvarupriserna stiger ytterligare det närmaste året, men att uppgången redan är inräknad i kursen. Och stiger metallpriserna ytterligare så finns gott om gruvor i malpåse runt om i världen som kan öppna igen. Lägg sedan till en starkare krona och uppgången är över för den här gången.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom