Immun mot bakslag

2017-05-16 22:00 Calle Froste

En färsk cancerstudie lyfter Astra Zeneca. Kursutvecklingen ger en försmak av vad som kan vara att vänta i höst.

KÖP. Att läkemedlet Imfinzi – med den aktiva substansen durvalumab – tycks kunna stoppa tumörtillväxten i vissa typer av lungcancer, visade sig just så lyckosamt som några av de största optimisterna hade hoppats på. Enligt Astra Zeneca, som tidigarelagt utfallet av en fas III-studie med Imfinzi, kan medicinen på ett signifikant sätt minska risken för att sjukdomen förvärras.

Det är goda nyheter. Inte bara för patienterna utan också för Astra Zeneca som nu fått svart på vitt att bolaget lyckats utveckla en immunoterapeutisk cancerhämmare. Det handlar alltså om ett av de moderna cancerläkemedel som aktiverar och utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumörer.

Lungcancerstudien ger dessutom ett annat viktigt besked som aktiemarknaden uppskattar, nämligen att medicinen lindrar vid minst två helt olika typer av cancersjukdomar. Om medicinen kan lindra vid två olika cancersjukdomar så kan den antagligen också ha effekt vid fler tumörtyper, resonerar analytikerna.

Besked i den frågan är inte långt borta. Studier pågår och är i slutfasen. Resultatet är just vad Astra Zeneca väntas redovisa, med början nu vid mitten av 2017. Denna studie, kallad Mystic, gäller flera olika cancertyper där Imfinzi används antingen ensamt eller i kombination med andra immunterapeutiska mediciner från andra tillverkare.

Den nya lovande medicinen kan inte lyfta Astra Zenecas fallande försäljning de närmaste två åren. Men när preparatet, som säljs i USA för 15 000 dollar per månad, cirka 1,5 miljoner kronor per år, nu fått en ökad sannolikhet att på sikt bli en storsäljande miljardmedicin lyfte investerarna aktiekursen med 6 procent. Blir det bara ett eller ett par positiva resultat från de kommande studierna så lär kursen skjuta fart.

Astra Zeneca är ett av storbolagen i branschen som ligger längst fram inom immunoterapeutiska cancermediciner. Senast vi bedömde aktien, i september 2015, låg kursen på 540 kronor i efterdyningarna till konkurrenten Pfizers misslyckade bud. Säljrekommendationen visade sig lyckosam, då Astra-aktien backat 15 procent något år senare. Den ökade sannolikheten till framgång med cancermedicinerna gör att vi ställer om och höjer riktkursen till 635 kronor.

Calle Froste

Premiumnyheter

Aktuellt inom