Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Indutrade fortsätter uppåt

2018-01-10 18:00
Bo Annvik, Indutrades vd. Foto: Emil Malmborg

Ett av börsens mest spretiga bolag är fortsatt köpvärt.

KÖP Diversebutiken Indu­trade, i runda tal 230 löst sammanfogade företag som ­tillverkar och säljer förbrukningsvaror till industrin, har länge varit en Affärsvärlden-­favorit.

Till bolagets företräden hör en rejäl dos sparsamhet. Den visar sig inte minst i en minimal överbyggnad med ett fåtal anställda inhysta i ett anonymt huvudkontor vid en motorvägsavfart i norra Stockholm.

Viktigare ändå är förstås den enkla affärsmodellen som går ut på att Indutrade växer genom att köpa åtta till tolv bolag om året. Turnaround-case göre sig icke besvär, utan bolagen ska vara välmående, vilket medför att koncernledningen inte trimmar lönsamheten i nyförvärven ytterligare. I stället tillåts de att arbeta vidare på den inslagna vägen, vilket bland annat betyder att flera av Indutrades ­dotterbolag konkurrerar med varandra.

Med början för snart ett år sedan inträffade flera händelser som var och en på egen hand hade kraft att rucka bolagets framgångsrecept.

Viktigast var att finna en ny vd efter avgående Johnny Alvarsson, som då gick på sitt andra över­tidsår. Denne var framgångssagan kring Indutrade personifierad. Han rekryterades till vd-jobbet innan bolaget ­noterades för 14 år sedan och lyfte under sin vd-tid börsvärdet sexfaldigt.

Valet föll på helsingborgaren Bo Annvik, som plockades från bilunderleverantören Haldex, som förra året skakades av en uppslitande ägarstrid. I april förra året tog han över rodret.

I december kom också beskedet om en kursändring, det viktigaste strategiska budskapet hittills från nye vd:n Bo Annvik. Det största affärsområdet Special Products, med knappt en tredjedel av försäljningen, delas upp och bildar tre nya affärs­områden baserade på geografisk tillhörighet.

– En stor del av de förvärv som gjorts de senaste åren har skett utanför Norden och hamnade i affärsområdet Special Products. Det skapade en obalans som skulle bli större över tid, om man fortsatte på den vägen. Nu försöker vi skapa en struktur som gör att vi får en bra plattform för fortsatt tillväxt, vilket innebär att vi bättre kan ta hand om förvärven och utveckla de bolag som vi redan äger, säger Bo Annvik.

Samtidigt stuvar han om i ledningen. Den tidigare ledningsgruppen på nio personer bestod av svenskar och en finländare. Annviks förändringar innebär att ledningsgruppen nu växer till 13 personer, varav fem är utländska affärsområdeschefer.

– Huvuddelen av vår tillväxt sker utanför Sverige och då vill jag ha in mer internationell kompetens i ledningen, så den här förändringen är viktig och speglar bättre vår alltmer internationella verksamhet.

Han riktar också kritik mot företrädaren för att två av de senaste rekryteringarna till affärsområdeschefer, precis som han själv, var externa rekryteringar.

– Har man 200 vd:ar att välja på tycker jag att man kan ha en intern process för att hitta bra interna kandidater till företagsledningen. De nya affärsområdes­cheferna jag precis har tillsatt är internrekryterade, säger Annvik.

Enligt Annvik ligger förvärvsstrategin fast på 10–12 bolag om året med den skillnaden att den genomsnittliga storleken på de förvärvade bolagen kan antas öka framöver. De två senaste, ett tyskt och ett nederländskt, omsätter 300 respektive 30 miljoner kronor. Enligt vd ligger priserna på de bolag som förvärvades under 2017 ungefär på tidigare nivåer, kring 4–6 gånger rörelsevinsten (ebita). Priserna har gått upp i Sverige, medan priserna i Centraleuropa har ­varit mer stabila.

I våras rekommenderade vi köp i Indutrade. Sedan dess har kursen lyft 10 procent. I skenet av att fjolåret blev bolagets bästa år hittills, med en tillväxt på 15 procent till en försäljning på 10,9 miljarder kronor under fjolårets tre första kvartal, samt 13 uppköpta bolag, talar det mesta för att Bo Annvik och den nye chefen för förvärv, Jonas Halvord, kan hålla förvärvstakten uppe.

P/e-talet är nu uppe i 22, vilket kan tyckas dyrt. Men med en allt starkare industrikonjunktur i Europa är Indutrade utan tvekan i position för att kunna ­exploatera den. Det mesta talar för att bolagets aktiekurs står högre om ett år. Affärsvärlden höjer riktkursen till 267 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom