Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

JP Morgan Cazenove: Verkstäder du bör köpa

2011-08-05 10:13

Om du satsar långsiktigt är det läge att gå in och köpa verkstadsbolag nu. Det menar JP Morgan Cazenove och plockar ut sina favoriter.

JP Morgan Cazenove råder den långsikta investeraren, som är villig att se bortom den kortsiktiga turbulens som just nu skakar marknaden, att använda den korrigering som skett till att köpa Atlas Copco, SKF och Schneider.

Det framgår av en känslighetsanalys av den europeiska sektorn för kapitalvaror daterad 5 augusti.

JP Morgan Cazenove noterar också att Electrolux, Scania Alsto och Rexel är aktier med väsentligt förbättrad risk-/avkastningsprofil efter deras respektive kraftiga kursnedgångar.

I ett recessionsscenario anser JP Morgan Cazenove att Alfa Laval, Assa Abloy, IMI, Kone, Legrand, Rexel och SKF får bäst stöd medan Volvo, Sandvik, MAN och Fiat Industrial pekas ut som de aktier som kan tappa mest.

De aktier som har sämst risk-/avkastningsprofil, det vill säga under snittuppsidan i basscenariot men fortfarande stor nedsida vid en recession, är Fiat Industrial, GEA, Metso och Philips.

I basscenariot spår JP Morgan Cazenove att sektorn når en tillväxt på 11 procent 2011 och 7 procent 2012, för jämförbara enheter. Detta kan jämföras med en årlig tillväxttakt på 10 procent för högkonjunkturperioden 2005 till och med första halvåret 2008.

Ovanstående görs mot bakgrund av en modell där JP Morgan Cazenove gör förenklade antaganden om de stora aktierna i sektorn. Basscenariot är att vi är på väg in i en måttlig recession på mogna marknader och en väsentlig avstanning på tillväxtmarknader.

Vad gäller de aktier i sektorn som handlas i Stockholm, gör JP Morgan Cazenove i ett basscenario följande antagande vad gäller jämförbar tillväxt för 2011 och 2012:

ABB: +11 respektive +10 procent
Alfa Laval: +10 respektive +7 procent,
Assa Abloy: +5 respektive +5 procent,
Atlas Copco: +23 respektive +11 procent,
Electrolux: -1 respektive +3 procent,
Sandvik: +20 respektive +10 procent,
Scania: +25 respektive +1 procent,
SKF: +15 respektive +5 procent,
Volvo: +29 respektive +9 procent.

I basscenariot räknar JP Morgan Cazenove med följande vad gäller justerad ebita-marginal för 2011 och 2012:

ABB: 13,7 respektive 14,3 procent,
Alfa Laval: 19,9 respektive 19,6 procent,
Assa Abloy: 16,2 respektive 17,0 procent,
Atlas Copco: 21,7 respektive 22,3 procent,
Electrolux: 4,5 respektive 1,2 procent,
Sandvik: 15,6 respektive 17,6 procent,
Scania: 15,2 respektive 13,6 procent,
SKF: 15,1 respektive 15,6 procent,
Volvo: 9,4 respektive 10,7 procent.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom