Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kassaflödesmaskinen som levererar

2017-02-21 22:00

Finländska renoveringsfirman Consti utvecklas väl med sin nischstrategi. Utsikterna för såväl organisk och förvärvad tillväxt är goda. Aktien värderas för försiktigt.

Köp. Stockholmsbörsen handlas nu inte långtifrån ­rekordnivåerna från våren 2015. Kursrekord behöver inte nödvändigtvis betyda att börsen är dyr. Men att nyckeltalsrankningar i syfte att finna lågt värderade bolag på Stockholmsbörsen ger relativt mager fångst är i alla fall en indikation i den riktningen.

Skönt då att det är lika lätt att ­investera i våra nordiska grann­länder. En bredare bas ökar sanno­lik­heten att hitta undervärderade ­aktier.

Ett bolag som nyligen fastnade i ett utkastat nordiskt värdenät var finländska byggbolaget Consti, värderat till dryga miljarden. Firman sattes på Helsingsforsbörsen i december 2015 av finländska riskkapitalbolaget Intera. Från noteringskursen på 9,50 euro har aktien stigit till 15,50 euro.

Consti grundades 2008 och blev via en serie snabba förvärv ett av Finlands ledande bolag på den fragmenterade renoveringsmarknaden. Inom ramen för tre affärsområden utför bolaget tjänster såsom stambyten, badrumsrenoveringar, takarbeten, ombyggnad och fasadrenoveringar, men även mer tekniska tjänster inom exempelvis el, ventilation och uppvärmning. Kunderna utgörs av ­bostadsägare, offentlig sektor, företag och fastighetsinvesterare. Consti är alltså helt inriktat på byggmarknadens eftermarknad.

Skillnaden mellan renoveringsmarknaden och marknaden för nybyggen är stor, där nybyggnation är en betydligt mer cyklisk marknad. Det illustreras av att nybyggnationen i Finland minskade med ungefär 30 procent i reala termer från 2007 till 2014, en tung period i landets ekonomi med i princip nolltillväxt. Renoveringsmarknaden växte däremot stabilt med omkring 2 procent per år i reala termer. Och allt talar för att framtiden ser än ljusare ut.

Storleken på renoveringsmarknaden styrs i hög grad av historisk byggtakt. För tillfället renoveras huvudsakligen byggnader från 1960-talet. De närmaste åren kommer allt fler byggnader från 1970-talet och senare 1980-talet att behöva renoveras. Och som framgår av diagrammet på nästa uppslag var det just under 1970- och 1980-talet som Finland hade sin byggboom. Antalet färdigställda kvadratmeter var ungefär 60–70 procent högre ­under toppdecennierna jämfört med perioden 1940–1960.

Consti gynnas dessutom av sitt tydliga ­fokus på Finlands storstadsområden. Nära 80 procent av omsättningen kom i fjol från Helsingfors och Nylandsregionen i södra Finland – ­­10 procent kom från Tammerfors och Birkalandsregionen.

Vid sidan av uppenbart goda organiska tillväxtmöjligheter finns potential till fler förvärv. Sedan starten 2008 har Consti ­genomfört hela 16 förvärv. Talar för att fler väntar gör den låga skuldsättningen – en nettoskuld/ebitda på bara 0,9 är långt under bolagets finansiella mål och lågt för en relativt stabil rörelse.

Marknaden är också fragmenterad med många mindre spelare. Lägg därtill Constis starka kassaflöden.

I bokslutet som presenterades i förra veckan höjde Consti utdelningen från 39 till 54 eurocent, vilket ger en direktavkastning på hyggliga 3,5 procent. Viktigt att notera är dock att utdelningen bara motsvarar cirka hälften av bolagets fria kassaflöde. På våra prognoser för 2017 och 2018, som ligger en bit under konsensus, handlas Consti till en free cash flow-yield på 8–9 procent. Det finns således potential till rejäla utdelningshöjningar, eller – mer troligt – nya förvärv.

Tabellen intill illustrerar att Consti handlas med en ganska betydande rabatt mot svenska och finländska byggbolag. Visst kan man argumentera för att det delvis rör sig om en småbolagsrabatt. Samtidigt är Consti i betydligt bättre skick än hårt skuldsatta finländska byggduon YIT och SRV.

Vidare är det lätt att just nu vara imponerad av de svenska byggbolagen, men de är mer nybyggnadsberoende och rider bland annat på ett bostadsbyggande som är på de högsta nivåerna sedan slutet av miljonprogrammet. Kanske varar den svenska byggfesten en tid till. Consti framstår dock som ett klart mer attraktivt alternativ att hålla över hela cykeln.

Till Constis fördelar ska också adderas en bra ägarbild. På Helsingsforsbörsen dyker det inte sällan upp till synes lågt värderade bolag, men där ”trötta” ägare förefaller vara ett hinder för nödvändiga förändringar. Så inte i Consti. De största ägarna är visserligen några institutioner, men totalt sett kontrollerar styrelse och ledning omkring 20 procent av aktierna. Lägg därtill att över 100 anställda också är aktieägare.

Sammantaget är det svårt att inte lockas av Consti. Fin tillväxt- och lönsamhets­historik och fortsatt goda tillväxtutsikter, såväl organiskt som via förvärv, kombineras med en rabattvärdering mot sektorn. Aktien kom ner en aning i förra veckan då bokslutet ­visade på ett något svagare fjärde kvartal än väntat. En tillfällig svacka i våra ögon som ger ett bra läge att stiga på. Långsiktigt köpläge.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom