Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

KI-barometer indikerar svagare ekonomi

2019-07-25 10:18
Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån/TT

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 96,8 i juli.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 96,8 i juli, jämfört med oreviderade 98,1 föregående månad. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Konjunkturinstitutets skriver att nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn medan hushållens förtroende för ekonomin steg för andra månaden i rad.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till en nivå något över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av en uppjustering av husbyggarnas anställningsplaner. Å andra sidan försvagades både hus- och anläggningsbyggares syn på orderstockarnas storlek i nuläget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom