Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köper en högutdelare

2018-01-10 18:00

Avkastningsportföljen har liksom Affärsvärlden Analys+ andra två portföljer fått en bra start. Inför utdelningssäsongen tar port­följen position i en defensiv högutdelare.

Sedan starten den 15 december har Avkastningsportföljen stigit med 3,4 procent, trots en relativt försiktig börsexponering. Stockholmsbörsen är under samma period upp 1,9 procent.

Överlägset bäst har utvecklingen varit i vindkraftsprojektören Eolus Vind (+25,3 procent), ett bolag som också ingår i Nordiska värdeport­följen. Inför julledigheten smög bolaget ut nyheter om att finansiella investerare gjort rekordstora köp av kommande vindkraftsparker från vindkraftsprojektören, för totalt över 3 miljarder kronor. De närmaste åren ser nu alltmer ut att bli en riktig skördetid för bolaget som behåller sin plats i portföljen i väntan på ytter­ligare uppvärdering.

Efter en svacka i teleoperatören Telia passar Avkastningsportföljen på att ta position.

Successivt håller Telia på att ställa om verksamheten till en nordisk/baltisk affär. Efter niomånadersrapporten i höstas avyttrades exempelvis det sista ägandet i ryska Megafon för knappt 9 miljarder kronor. Bolaget kan också lägga de rättsliga turerna bakom sig efter uppgörelsen med amerikanska och nederländska myndigheter.

Vår bild är att ett Telia utan östverksamheterna borde värderas högre, givet sänkt risknivå. Lockar med ­Telia gör också den attraktiva direktavkastningen. Under 2018 lär minst 2 kronor per aktie delas ut, motsvarande 5,4 procents direktavkastning. Liksom i fjol delas utdelningen upp i två delar, med ena halvan på våren och den andra halvan på hösten.

Tillväxten i Telia imponerar inte, men vinsttillväxten får ändå stöd kortsiktigt av besparingar. Målet är att kostnaderna ska ner med 3 procent i år jämfört med 2017. När östreträtten är avklarad lär dessutom fokus på tillväxt öka, via exempelvis nya förvärv.

Även om Teliaaktien skulle stå still, och ”bara” leverera en årlig direktavkastning kring 5 procent de närmaste åren, är förutsättningarna sannolikt goda att slå den allt dyrare och betydligt mer cykliska Stockholmsbörsen.

1 500 Telia-aktier köptes i förra veckan till onsdagens stängningskurs om 36,83 kronor. Nedan syns Avkastningsportföljen med stängningskurser per den 5 januari.

Läsare som vill följa portföljernas affärer när de sker behöver logga in på Affärsvärlden Analys+ på Affärsvärlden.se. Initialt är det gratis för alla prenumeranter. Ett bra sätt att följa flödet är att följa Affärsvärlden Analys+ på Twitter. Adressen är: Twitter.com/AFV_analysplus

Framöver kommer de tre olika portföljerna att redovisas i tidningen var tredje vecka, förutsatt att inget extraordinärt hänt i någon portfölj som motiverar att bryta schemat.

Slutligen kan rapporteras att även de andra två portföljerna har inlett starkt. Småbolagsportföljen har lyft 6,7 procent och Nordiska värdeportföljen har stigit med 9,7 procent.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom