Köper en snabbväxare

Under den förkortade påskveckan steg ­aktiva portföljen mer än Stockholmsbörsen. Nu investerar portföljen i ett spelbolag.

Stockholmsbörsen steg med 0,4 procent i förra veckan, medan aktiva portföljen steg med 0,8 procent. Flera av våra defensiva innehav utvecklades starkt. ­Tobaksbolaget Swedish Match steg med 2,7 procent, vin- och spritbolaget Arcus med 2,1 procent och bilfixarkedjan Mekonomen med 2,0 procent. Det återstår att se om det är början på en rotation in i mer ocykliska aktier från de heta cyk­liska aktierna som påbörjats.

Den svenska spelutredningen presenterades 31 mars och den innehöll i stort sett väntade och på marginalen positiva förutsättningar för de börsnoterade gamblingbolagen. Omregleringen föreslås träda i kraft från januari 2019. Allt annat lika faller osäkerheten, vilket bör sänka riskpremien i sektorn. Spelaktierna har dock utvecklats relativt ljummet sedan utredningen presenterades. Tuffare konkurrens, inte minst från ATG och Svenska Spel, kommer att pressa lönsamheten samtidigt som större volym ligger i den andra vågskålen.

Vi gillar dock fortsatt spelsektorn, eftersom den strukturella tillväxten lär bestå under många år till och värderingen i många fall framstår som attraktiv på en i övrigt dyr börs. Nytt inslag i aktiva portföljen blir norska Gaming Innovation Group (GIG), som är lite av en doldis på den svenska aktiemarknaden. Bolaget växer rasande snabbt, både av egen kraft och via förvärv. Affärsvärlden analyserade aktien i nr 11/2017. Trots årets uppgång är aktien försiktigt värderad. GIG på­minner i ganska stor utsträckning om Cherry, med en höglönsam affiliateverksamhet, en snabbväxande operatörsverksamhet samt en egen leverantörsdel.

I våra ögon är GIG ett diversifierat bet på gamblingsektorn med en lägre operationell risk totalt sett. GIG sticker också ut med den snabba tillväxten som successivt kommer förbättra rörelsemarginalen framöver. Bolaget prioriterar dock tillväxt och återinvesterar fortfarande en stor del i marknads­föringen även under 2017. Det stora lönsamhetslyftet bedömer vi därför inträffar under 2018, då aktien handlas till motsvarande ev/ebit 11 på våra prognoser. Bolaget har dessutom ett relativt stort förvärvsutrymme och flera förvärv lär följa under året.

Som vanligt redovisas kursen för utländska aktier omräknad till svenska kronor i tabellen.

Affärsvärlden Börsredaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom