Långsiktig potential väger över

2017-04-19 22:00
Scandi Standard är marknadsledande både i Sverige och Danmark.

Fjolåret blev ett förlorat år för kycklingbolaget Scandi Standard. Den som lyfter blicken ser ett bolag i bättre form nästa år.

KÖP. Kycklingbolaget Scandi Standards aktie ser vid en första anblick inte särskilt aptitlig ut.

P/e-talet är höga 23 på fjolårets vinst. Direktavkastningen är bara 2,6 procent. Och nettoskuldsättningen på 3,4 gånger ebitda-resultatet är väl över målet om att ligga mellan 2,0 och 2,5.

Fjolårets redovisade siffror ger emellertid en väl negativ bild av läget. Rensas resultatet för tillfälliga negativa effekter av fågelinfluensan, förluster på nya marknaden Finland samt avskrivningar på kundrelationer – ja, då landar p/e-talet på 14. Givet bolagets organiska tillväxt på hela 10 procent i fjol framstår aktien då rentav som billig. Den som köper aktien måste dock vara beredd att lyfta blicken, för flera av de negativa effekterna hänger kvar i år.

Fågelinfluensan slog till under fjärde kvartalet i fjol, med effekter på Scandi Standards danska, svenska och i viss mån även finländska verksamhet. Framför allt är det länder i Asien, dit överskott av vingar och ben samt delikatessen kycklingfötter exporteras, som snabbt infört importförbud. Följden blev ett överutbud i Europa, med prispress som följd. I bokslutskommunikén flaggade ledningen för en negativ effekt på 4–8 miljoner kronor per månad under innevarande år, så länge importstoppen håller i sig. Det senaste utbrottet av fågelinfluensan som drabbade Scandi Standard var för tio år sedan. Risken är väldigt svår att hantera, men effekten är ­normalt kortvarig och påverkar inte de långsiktiga utsikterna.

Förlusterna i Finland beror på att Scandi Standard 2015 köpte ett bolag som byggt en ny stor fabrik, där kapacitetsutnyttjandet var mycket lågt. Omsättningen ökade kraftigt i fjol, men verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och lär redovisa röda siffror även i år. I ett längre perspektiv framstår dock Finland som en attraktiv marknad, inte minst då kylda produkter, där marginalerna är högre, står för hela 95 procent av marknaden. Konkurrensen avskräcker inte heller med gamla kooperativ som HK Scan och Atria, båda dåligt skötta bolag och som dessutom huvudsakligen är fokuserade på rött kött.

Även den höga skuldsättningen lär Scandi Standard kunna hantera. Att bolaget i slutet av fjolåret lyckades teckna ett nytt låneavtal med bankerna till bättre villkor än tidigare var ett styrketecken. Den sänkta utdelningen, en tillfälligt lägre investeringsnivå samt en återhämtning för lönsamheten gör att skuldsättningen relativt snabbt kan närma sig målområdet på 2,0–2,5 gånger ebitda-resultatet. På rapportkonferensen i samband med bokslutet framkom att bolagets nya avtal med bankerna stipulerar att nettoskulden ska ligga under 4 gånger ebitda-resultatet.

Lyfter man blicken från finanserna, fågelinfluensan och finländska förluster, så ser Scandi Standard riktigt intressant ut. Kycklingkonsumtionen i de nordiska länderna är betydligt lägre än i länder som Storbritannien och USA, och kycklingens hälso- och miljöfördelar kontra rött kött talar för att vi över tid är på väg i anglosaxisk riktning. Scandi Standards fina organiska tillväxt, i fjol 10 procent, illustrerar att förändringens vindar redan blåser kraftigt i Norden.

En viktig faktor bakom tillväxten är Scandi Standards fokus på produktutveckling, där nya produkter ständigt lanseras. Strategin handlar om att komma bort från positionen som slakteri som levererar en råvara, kyld eller fryst kyckling, till att leverera ett större mervärde och bygga upp starkare varumärken. Såväl större volymer som en ökad försäljning av premiumprodukter talar för att Scandi Standards lönsamhet har goda förutsättningar att stärkas framöver. Värt att tillägga i sammanhanget är att Scandi Standards danske vd Leif Bergvall Hansen har ett förflutet inom just konsumentvaruindustrin, med positioner som divisionschef på Nestlé och som vd på danska kex- och kaktillverkaren Bisca.

Talar för Scandi Standard gör också ­bolagets starka marknadspositioner. Bolaget är marknadsledare i såväl Sverige och Danmark med varumärken som Kronfågel och Danpo. I Norge är bolaget näst störst, medan bolaget är att betrakta som en uppstickare i Finland.

I det korta perspektivet är det uppenbart att bolagets fokus på att ta tillvara på de goda tillväxtförutsättningarna och öka marknadsandelarna kostat mer än det smakat. Investeringstakten har ökat och flaskhalsar i produktionen har tillfälligt drivit upp kostnaderna. Den kortsiktiga aktiemarknaden gillar sällan sådant och värderingen av ­aktien indikerar inget större hopp om att ­bolaget ska nå marginalmålet om 10 procents ebitda-marginal.

Leif Bergvall Hansen är emellertid tydlig i intervjun här intill om att marginalmålet kommer att nås. Och det ligger verkligen i hans intresse. Han äger aktier i Scandi Standard för nära 60 miljoner kronor. Lägg därtill att exempelvis bolagets operative chef äger aktier för 22 miljoner och landchefen i Sverige för 11 miljoner, och det är tydligt att ledningens och aktieägarnas intressen är desamma.

Vår bild av Scandi Standard är att goda tillväxtförutsättningar och lönsamhets­potential på sikt ska ställas mot tillfälliga, hanterbara problem. Uppsidan är stor om bolaget når marginalmålet. Fullt så optimistiska vågar vi inte vara i vår prognos för 2018. Men bolaget behöver bara komma en bit på vägen för att aktien ska vara intressant. Köp med riktkurs 63 kronor på ett år sikt.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom