Medvind för konsulten

2016-11-29 22:00
Sitter nog säkert. Per Wallentin är vd för Knowit, som toppar vinnarlistan för Stockholmsbörsens it-konsulter. Foto: Fotograf Michael Forster AB

It-konsulten Knowit närmar sig tvåsiffrig tillväxt och ökar lönsamheten rejält. Rabattvärderingen gentemot sektorn är omotiverad.

Köp. Den svenska it-konsultmarknaden har under flera år beskrivits som relativt trög och avvaktande trots en god konjunktur i övrigt. Konsultmäklare som Ework och indiska it-konsulter har pressat priserna under flera år, vilket har hållit tillbaka lönsamheten i sektorn. Under 2016 är det dock betydligt mer positiva tongångar som hörs på den svenska it-konsultmarknaden. Digitaliseringen sveper obönhörligen fram genom privat och offentlig sektor, något som har skapat en bred och hög efterfrågan på it-konsulter.

Ökad debitering och alltmer rapporter om stigande priser har därför ökat intresset för konsultsektorn på Stockholmsbörsen i år. Högst upp på vinnarlistan bland it-konsultaktierna hamnar Knowit som stigit med drygt 40 procent sedan årsskiftet. Att bolaget har radat upp övertygande kvartalsrapporter har uppskattats av investerarna.

Knowit närmar sig tvåsiffrig omsättningstillväxt, betydligt bättre än vad som har levererats de senaste åren. Samtidigt förbättras den underliggande lönsamheten. Genom att förbättra rörelsemarginalen 2 procent­enheter till 7,6 procent ökade ebita-resultatet med 41 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. De senaste fem åren har rörelsemarginalen i genomsnitt uppgått till 7,4 procent, vilket i sin tur är väsentligt under bolagets finansiella mål om 10 procent.

Bakom förbättringen ligger den starkare konsultkonjunkturen, men även att Knowit stöptes om i början av förra året då tre stora affärsområden bildades. Solutions är den klassiska it-konsultdelen och utgörs av cirka 1 100 personer, Insight är bolagets managementkonsultdel med cirka 200 anställda och slutligen Experience, digital­byråverksamheten med 500 konsulter. Likaså har verksamheten trimmats i mindre lönsamma verksamheter såsom Jönköping och Stavanger. I Norge, som utgör 30 procent av den totala omsättningen, har sju ­bolag fusionerats till två.

Med 64 procent av omsättningen i Sverige är Knowit liksom nästan hela övriga it-konsultsektorn på börsen beroende av utvecklingen i den svenska ekonomin. Knowit har dock en stabil och diversifierad intäktsbas med 36 procent från offentlig sektor och 15 procent från detaljhandeln. Det sänker risken något vid en eventuell konjunkturavmattning. Likaså står ramavtal för drygt 50 procent av omsättningen. Konsultsektorn är dock sencyklisk och i en krympande ekonomi är det mer regel än undantag att konsulterna sparkas ut först.

Trots att aktien har stigit med över 50 procent i år är värderingen, utan anledning, väsentligt lägre än sektorns. Mycket talar för att den positiva operativa utvecklingen fortsätter och ytterligare marginalförbättring väntar 2017, givet full effekt av effektiviseringar och ökade ­timpriser. Vinsttillväxten ser därför fortsatt aptitlig ut i närtid, vilket är ett viktigt stöd för en positiv kursutveckling.

Som stöd finns även en hög direktavkastning, något som för övrigt gäller hela it-konsultsektorn som i nuläget direkt­avkastar 4,2 procent. Utdelningsprognosen för Knowit ser dock konservativ ut från det fåtalet analytiker som bevakar bolaget. Knowit har ett relativt högt fritt kassaflöde i relation till börsvärdet (FCF-yield), 8 respektive 9 procent för 2016 och 2017. Det indikerar att ­bolaget kan välja att dela ut mer pengar alternativt göra nya förvärv, ­vilket historiskt har varit en ­viktig del för Knowits tillväxt. Vi bedömer att utdelningen för 2016 hamnar på 4,5 kronor jämfört med 3,25 kronor förra året. Det innebär en direktavkastning på goda 5,5 procent.

Värderingen av aktien är attraktiv på såväl egna meriter som i jämförelse med konsultsektorn. Med ev/ebit 9,7 och 8,7 på våra prognoser för 2016 och 2017 är rabatten i storleks­ordningen 20 procent relativt sektorn. Köp med riktkursen 100 kronor om ett år.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom