Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Medvind för portföljen

2018-03-14 18:00

Affärsvärlden Analys+ avkastningsportfölj fortsätter att utöka avståndet till index.

Avkastningsportföljen har utvecklats bra sedan portföljen sist var i tidningen, i nr 8/2018. Såväl avkastningen i absoluta tal som relativt index har förbättrats. Bland annat har en fortsatt uppvärdering av tobaksbolaget Swedish Match bidragit.

Portföljens sämsta innehav, medicinteknikföretaget Getinge, steg dessutom kraftigt i förra veckan efter att ledningen varit på en så kallad roadshow och charmat investerare.

Vindkraftsinnehavet Eolus Vind lyfte i förra veckan på att elhandelsavtal tecknats med amerikanska aluminiumjätten Alcoa för det norska Øyfjellet-projektet. Under 15 år kommer Alcoa att köpa all el från vindparken. Upplägget påminner om projektet Jenåsen i Sverige, där ett tioårigt elhandelsavtal tecknades med Google innan parken såldes till tyska försäkringsjätten Munich Re.

Återstår nu att hitta en köpare till Øyfjellet, som är Eolus överlägset största projekt med en effekt på 330 megawatt (MW). Notera att projektet ligger långt fram i tiden med beräknad driftsättning 2021.

Eolus senaste två försäljningar, i december i fjol, gjordes till priser på 1,14–1,23 miljoner euro per megawatt, eller 11,7–12,6 miljoner kronor vid nuvarande eurokurs. Eolus anger också att bolagets prioriterade projekt om totalt 860 MW väntas generera cirka 9 miljarder kronor i intäkter, ­vilket ger 10,5 miljoner kronor per megawatt. Øyfjellet borde ge intäkter på minst 3,5 miljarder kronor.

Antas Eolus få sålt alla prioriterade projekt med omsättning fördelad på fyra räkenskapsår blir omsättningen 2,25 miljarder per år. Projektverksamheten har de senaste sex åren levererat 4,5 procent rörelsemarginal i genomsnitt. På de siffrorna ges en rörelsevinst på 101 miljoner per år i genomsnitt. Dra bort finanskostnader på cirka 15 miljoner per år samt skatt och vinsten per aktie blir cirka 2,70 kronor per år. Historiskt har Eolus delat ut 70 procent av nettovinsten. Bolaget skulle då kunna dela ut cirka 1,90 kronor per år de närmaste åren, motsvarande 6,6 procents direktavkastning.

Till det ska adderas att ­Eolus vid senaste räkenskapsårets slut hade totala projekt på cirka 4 500 MW i olika faser, alltså omkring 3 600 MW utöver de prioriterade projekten. Det ska också tilläggas att projektverksamheten ett par år levererat 9–10 procents rörelsemarginal – mer än dubbelt upp mot den i vår kalkyl ovan. Skulle el- och elcertifikatspriserna stiga från de senaste årens låga nivåer bör Eolus lönsamhetspotential öka. Lägg därtill bolagets kvar­varande egenägda vindkraft samt drift- och förvaltningsverksamheten. Och som grädde på moset sitter Eolus på en nettokassa på nära 80 miljoner, motsvarande nästan 12 procent av börsvärdet.

Sammantaget kombinerar Eolus en ”säker grundavkastning” via de prioriterade projekten med flera optioner i form av ytterligare projektförsäljningar, högre el- och elcertifikatspriser, avyttring av resterande egenägd vindkraft samt en stabilt växande drift- och förvaltningsverksamhet. Avkastningsportföljen behåller sin position.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom